در ادامه ی آموزش گزینه های شرط بندی گزینه ی Home Win To Nil را برای شما شرح خواهیم داد. این گزینه به معنای «برد میزبان بدون گل خورده» می باشد.

آموزش گزینه ی «Home Win To Nil» در سایت بت اسپات

  • نام آپشن: Home Win To Nil

در این آپشن از ما خواسته شده تا حدس بزنیم که آیا تیم میزبان بازی را با برد و بدون گل خورده به پایان می رساند یا خیر

این آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر آنها را برای شما شرح می دهیم.

  • اگر از نظر ما تیم میزبان بازی را بدون گل خورده و با پیروزی پشت سر بگذارد گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
  • اگر از نظر ما تیم میزبان بازی را بدون گل خورده و با پیروزی پشت سر نگذارد گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

کاربرد آپشن «Home Win To Nil»

این آپشن برای تیم های قدرتمد با دفاع فوق العاده سازماندهی شده(که میزبان می باشند) در انتخاب گزینه ی «بله» می تواند به کار برود.

همچنین این آپشن برای تیم هایی با دفاع ضعیف (که میزبان می باشند) در انتخاب گزینه ی «خیر» به کار می رود.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال