در این مطلب قصد داریم آپشن نیمه ی اول – تعداد کرنرهای میزبان را برای شما شرح دهیم. این گزینه وابستگی زیادی به روند و جریان بازی داشته و پیش از شروع بازی می تواند یک گزینه ی ریسکی محسوب شود.

آموزش گزینه ی «نیمه اول – تعداد کرنرهای میزبان» در سایت ار ایکس بت

  • نام آپشن: نیمه اول – تعداد کرنرهای میزبان

در این گزینه تعداد کرنرهای تیم میزبان در نیمه ی اول بازی را تعیین می کنیم.

گزینه ی «۱-۰» به این معناست که تعداد کرنرهای تیم میزبان در نیمه ی اول بین ۰ کرنر تا ۱ کرنر خواهد بود.

گزینه ی «۲» به این معناست که تعداد کرنرهای تیم میزبان در نیمه ی اول ۲ کرنر خواهد بود.

گزینه ی «۳» به این معناست که تعداد کرنرهای تیم میزبان در نیمه ی اول ۳ کرنر خواهد بود.

گزینه ی «+۴» به این معناست که تعداد کرنرهای تیم میزبان در نیمه ی اول بالای ۴ کرنر خواهد بود.

کاربرد آپشن «نیمه اول – تعداد کرنرهای میزبان»

همانگونه که در ابتدای مطلب نیز اشاره شد این آپشن برای پیش بینی لایو(زنده) مناسب می باشد. با مشاهده ی روند و آمار بازی می توان حدس زد که تعداد کرنرهای میزبان به چه تعدادی خواهد رسید. مثلاً اگر تا دقیقه ی ۲۰ بازی تیم میزبان به ۲ کرنر دست یافته و سرا پا حمله باشد می توان با توجه به آمار و روند بازی گزینه ی «+۴» را برای شرط بندی در این آپشن مناسب دانست .

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال