در ادامه ی آموزش گزینه های مختلف شرط بندی در این مطلب قصد داریم گزینه ی corner total Aggregated را برای شرح دهیم. در این آپشن محدوده ی تعداد کرنرهای زده شده توسط دو تیم را تعیین می کنیم.

آموزش گزینه ی «(corner total (Aggregated» در سایت ار ایکس بت

  • نام آپشن: (corner total (Aggregated

در این آپشن از ما خواسته شده تا معین کنیم که چه تعداد کرنر در جریان مسابقه زده خواهد شد.

  • گزینه ی «۸-۰» به این معناست که در طول بازی بین ۰ تا ۸ کرنر زده شود.
  • گزینه ی «+۱۲» به این معناست که بیش از ۱۲ کرنر در بازی شاهد باشیم.
  • و گزینه ی «۱۱-۹» به این معناست که در طول بازی بین ۹ تا ۱۱ کرنر زده شود.

کاربرد آپشن «(corner total (Aggregated»

با توجه به نوع آپشن که محدوده ی کرنرها را معین می کند می توانیم از این آپشن در شرط بندی زنده استفاده کنیم. پیش بینی درست برای این آپشن وابستگی زیادی به تحلیل درست روند بازی و پیش بینی صحیح روند بازی خواهد داشت. با یک تحلیل درست و توجه به آمار به دست آمده می توان به یک شرط بندی مناسب بر روی گزینه های این آپشن دست یافت.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال