بیشتر افراد در هنگام شرط بندی در سایت های مختلف به دلیل فراوانی گزینه ها دچار سؤالات فراوانی در مورد چگونگی استفاده از گزینه ها و به طور کلی معنا و مفهوم گزینه ها می شوند.

به همین علت تصمیم گرفتیم تمام گزینه های هر سایت را به صورت جداگانه برای شما شرح دهیم تا در هنگام شرط بندی با مشکل مواجه نشوید.

در این مطلب گزینه های سایت حضرات را برای شما شرح خواهیم داد.

عناوین این مطلب پنهان

۱ – نتیجه مسابقه؟

در این گزینه ما تعیین می کنیم که نتیجه ی مسابقه چه خواهد شد.

 • با انتخاب گزینه ی میزبان یا تیم ۱ پیش بینی کرده ایم که تیم میزبان برنده ی بازی خواهد بود.
  با انتخاب مهمان یا تیم ۲ پیش بینی کرده ایم که تیم مهمان برنده برنده ی بازی خواهد بود.
 • اگر انتخاب ما این است که هیچ کدام از دو تیم برنده نمی شوند گزینه ی تساوی را انتخاب می کنیم.

۲ – نتیجه دقیق

یکی از آپشن هایی که معمولاً در صحبت های محاوره ای نفرات نیز به شدت در مورد آن صحبت می شود آپشن نتیجه دقیق بازی می باشد.
که در برخی از سایت ها با exact result یا عبارت های مشابه دیگر نیز نشان داده می شود.
در این آپشن ما نتیجه ی دقیق مسابقه در طول وقت های قانونی (۹۰ دقیقه و وقت های اضافی معمول مسابقه )را تعیین می کنیم.
دقت داشته باشید که در بازی های حذفی که بازی به دو وقت اضافه ی ۱۵ دقیقه ای و ضربات پنالتی کشیده می شود شرط ما دقیقاً تا ۹۰ دقیقه و وقت های اضافی که در تمامی بازی ها وجود دارد لحاظ می شود.

عدد سمت راست نقل قول(:) نمایانگر تعداد گل های زده ی مهمان است.
عدد سمت چپ نقل قول(:) نمایانگر تعداد گل های زده ی میزبان در طول نود دقیقه می باشد.
برای مثال در گزینه ی ۴:۲ یعنی تعداد گل های زده شده توسط میزبان ۴ است.
تعداد گل های زده شده توسط مهمان ۲ خواهد بود.
و بدین معنا است که میزبان با نتیجه ی ۴ بر ۲ برنده ی بازی خواهد شد.
یا مثلاً گزینه ی ۰:۴ به این معناست که تیم مهمان با نتیجه ی ۴ بر ۰ به پیروزی دست می یابد.

۳ – هندیکپ

این آپشن دارای سه گزینه می باشد.

 • گزینه ی «میزبان ۱ : ۰» به این معناست که اگر ۱ گل به گل های تیم مهمان اضافه کنیم در نهایت تیم میزبان بازی را خواهد برد.
 • گزینه ی «مساوی ۱ : ۰» به این معناست که اگر ۱ گل به گل های تیم مهمان اضافه کنیم در نهایت بازی مساوی می شود.
 • گزینه ی «میهمان ۱ : ۰» به این معناست که اگر ۱ گل به گل های تیم مهمان اضافه کنیم در نهایت تیم مهمان بازی را خواهد برد.

۴ – Matchbet + Both Teams to Score

در این آپشن ۶ گزینه داریم که در زیر برای شما شرح داده خواهد شد.

 • گزینه ی « away/ no» به معنای «برد مهمان و هر دو تیم گل نمی زنند» می باشد.
 • گزینه ی «draw/no» به معنای «تساوی بازی و هر دو تیم گل نمی زنند» می باشد.
 • گزینه ی home/no  به معنای «برد میزبان و هر دو تیم گل نمی زنند» می باشد.
 • گزینه ی « away/ yes»  به معنای «برد مهمان و هر دو تیم گل می زنند » می باشد.
 • گزینه ی « draw/yes»  به معنای «تساوی بازی و هر دو تیم گل می زنند» می باشد.
 • و گزینه ی «home/yes» به معنای «برد میزبان و هر دو تیم گل می زنند» را می باشد.

۵ – مجموع دقیق گل ها

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعداد گل های زده شده در بازی را حدس بزنیم .

در این آپشن ۷ گزینه ی مختلف داده شده است که به ترتیب در مورد آنها توضیح خواهیم داد.

 • گزینه ی «۱» :
  با انتخاب این گزینه اگر ۱ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۰» :
  با انتخاب این گزینه اگر بازی گلی نداشته باشد برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۳» :
  با انتخاب این گزینه اگر ۳ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۲» :
  با انتخاب این گزینه اگر ۲ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی « ۵»:
  با انتخاب این گزینه اگر ۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۴» :
  با انتخاب این گزینه اگر ۴ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «+۶» :
  با انتخاب این گزینه اگر ۶ گل به بالا در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.

۶ – نتیجه مسابقه در نیمه دوم

این آپشن از ما نتیجه ی مسابقه در نیمه ی دوم را خواسته است . دقت داشته باشید که در این آپشن نتیجه ی مسابقه در تمام بازی مد نظر نبوده و ملاک ما فقط نتیجه ی چهل و پنج دقیقه دوم مسابقه می باشد.

این آپشن ۳ گزینه دارد.

 • اگر انتخاب ما این است که تیم مهمان نیمه ی دوم بازی را می برد گزینه ی مهمان را انتخاب می کنیم.
 • اگر انتخاب ما این است که تیم میزبان نیمه ی دوم بازی را می برد گزینه ی میزبان را انتخاب می کنیم.
 • و اگر انتخاب ما این است که هیچ یک از دو تیم برنده ی نیمه ی دوم نمی شود و در نیمه ی دوم بازی به تساوی می انجامد گزینه ی مساوی را انتخاب می کنیم.

۷ – نیمه دوم – تعداد گل های بازی با هندیکپ آسیایی

این آپشن دارای دو گزینه می باشد.

گزینه ی «۱.۲۵ بیشتر از» دو حالت بالا و پایین دارد. حالت بالای این گزینه ۱.۵ و حالت پایین آن ۱ می باشد.

 • اگر در نیمه ی دوم بازی ۲ گل و بیشتر زده شود شرط را به ازای هر دو حالت خواهیم برد.
 • اگر ۱ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط را خواهیم باخت و به ازای حالت پایین نیمی از شرط برگشت می خورد.
 • و اگر گلی در نیمه ی دوم بازی زده نشود به ازای هر دو حالت خواهیم باخت.

گزینه ی «۱.۲۵ کمتر از» نیز دو حالت بالا و پایین دارد. حالت بالای این گزینه ۱.۵ و حالت پایین آن ۱ می باشد.

 • اگر در نیمه ی دوم بازی ۲ گل و بیشتر زده شود شرط را به ازای هر دو حالت خواهیم باخت.
 • اگر ۱ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط را خواهیم برد و به ازای حالت پایین نیمی از شرط برگشت می خورد.
 • و اگر گلی در نیمه ی دوم بازی زده نشود به ازای هر دو حالت خواهیم برد.

۸ – نتیجه دقیق نهایی / نتیجه دقیق نیمه اول

در این آپشن از ما خواسته شده نتیجه ی دقیق بازی در نیمه ی اول و تمام بازی را حدس بزنیم و نیز در بعضی از گزینه ها در سمت راست کلمه ی ۴plus  آورده شده است که به معنای این است که در تمام بازی بیش از ۴ گل شاهد خواهیم بود.

برای مثال ۳ گزینه را برای شما شرح می دهیم تا بهتر با این گزینه ها آشنا شوید.

گزینه ی « ۲-۱ ۰-۰» :

به این معناست که بازی در نیمه ی اول به تساوی صفر صفر بینجامد و در مجموع تمام بازی تیم ۲ (مهمان)با نتیجه ی ۲ بر ۱ به پیروزی دست یابد.

: « ۲-۱  4plus» گزینه ی

به این معناست که بازی در نیمه ی اول با نتیجه ی ۲ بر ۱ به نفع تیم۱ (میزبان) به پایان برسد و بازی در مجموع بیش از ۴ گل داشته باشد.

گزینه ی ۴plus  4plus :

به این معناست که در نیمه ی اول بیش از ۴ گل شاهد خواهیم بود و درتمام بازی نیز به طبع شاهد بیش از ۴ گل خواهیم بود.

۹ – نیمه اول – مجموع گل های میزبان

در این آپشن از ما خواسته شده تا مجموع گل های میزبان در نیمه ی اول را تعیین کنیم. 

این آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر آن ها را شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «بیشتر از ۰.۵» به این معناست که در نیمه ی اول بازی توسط میزبان گل زده خواهد شد.
 • و گزینه ی «کمتر از ۰.۵» به این معناست که در نیمه ی اول توسط میزبان گل زده نمی شود.

۱۰ – نیمه اول – مجموع گل های میهمان

در این آپشن از ما خواسته شده تا مجموع گل های مهمان در نیمه ی اول را تعیین کنیم. 

این آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر آن ها را شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «بیشتر از ۰.۵» به این معناست که در نیمه ی اول بازی توسط مهمان گل زده خواهد شد.
 • و گزینه ی «کمتر از ۰.۵» به این معناست که در نیمه ی اول توسط مهمان گل زده نمی شود.

۱۱ – نیمه اول – بسته بودن دروازه ی تیم میزبان

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم در نیمه ی اول تیم میزبان کلین شیت (بسته ماندن دروازه) می کند یا خیر

 • اگر از نظر ما تیم میزبان در نیمه ی اول کلین شیت می کند(گل نمی خورد) گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما تیم میزبان در نیمه ی اول کلین شیت نمی کند(گل می خورد) گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۱۲ – نیمه اول – بسته بودن دروازه ی تیم میزبان

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم تیم میزبان می تواند در نیمه اول کلین شیت کند یا خیر .

 • اگر انتخاب ما این است که میزبان در نیمه اول گل نمی خورد گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر انتخاب ما این است که میزبان در نیمه اول گل می خورد گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۱۳ – نیمه اول – بسته بودن دروازه ی تیم میهمان

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم در نیمه ی اول تیم مهمان کلین شیت میکند یا خیر

 • اگر از نظر ما تیم مهمان در نیمه ی اول کلین شیت می کند(گل نمی خورد) گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما تیم مهمان در نیمه ی اول کلین شیت نمی کند(گل می خورد) گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۱۴ – آیا دروازه ی تیم میهمان بسته خواهد ماند؟

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم تیم مهمان می تواند کلین شیت کند یا خیر.

 • اگر انتخاب ما این است که تیم مهمان گل نمی خورد گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر انتخاب ما این است که تیم مهمان گل می خورد گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۱۵ – نیمه اول – هندیکپ اروپایی

این آپشن دارای سه گزینه می باشد.

 • گزینه ی «میزبان ۱ : ۰» به این معناست که اگر در نیمه ی اول ۱ گل به گل های تیم مهمان اضافه کنیم در نهایت تیم میزبان بازی را خواهد برد.
 • گزینه ی «مساوی ۱ : ۰» به این معناست که اگر در نیمه ی اول ۱ گل به گل های تیم مهمان اضافه کنیم در نهایت بازی مساوی می شود.
 • گزینه ی «میهمان ۱ : ۰» به این معناست که اگر در نیمه ی اول ۱ گل به گل های تیم مهمان اضافه کنیم در نهایت تیم مهمان بازی را خواهد برد.

۱۶ – کدام تیم گل خواهد زد

این آپشن دارای ۴ گزینه می باشد.

 • گزینه ی «۱» به این معناست که تیم ۱ فقط گل خواهد زد.
 • گزینه ی «۲» به این معناست که تیم ۲ فقط گل خواهد زد.
 • گزینه ی «both teams» به این معناست که هر دو تیم گل خواهند زد.
 • و گزینه ی «none» به این معناست که هیچکدام از دو تیم گل نخواهند زد.

۱۷ – نیمه دوم – مجموع گل های میزبان

در این آپشن از ما خواسته شده تا مجموع گل های میزبان در نیمه ی دوم را تعیین کنیم. 

این آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر برای شما شرح می دهیم.

 • در گزینه ی «بیشتر از ۱.۵» اگر تیم میزبان تعداد ۲ گل و بیشتر بزند برنده ی شرط خواهیم بود. در غیر اینصورت بازنده می شویم.
 • و در گزینه ی «کمتر از ۱.۵» اگر تیم میزبان ۱ گل بزند یا گلی نزند برنده ی شرط خواهیم بود. در غیر اینصورت بازنده می شویم.

۱۸ – نیمه اول – مجموع گل ها

در این آپشن مجموع گل های دو تیم در نیمه ی اول از ما خواسته شده است .

 • گزینه ی «۰» : در این گزینه اگر گلی در نیمه ی اول بازی زده نشود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۱» : در این گزینه اگر ۱ گل در نیمه ی اول بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «+۲» : در این گزینه اگر بیشتز از ۲ گل در نیمه ی اول بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.

۱۹ – نیمه دوم – مجموع گل های میهمان

در این آپشن از ما خواسته شده تا مجموع گل های مهمان در نیمه ی دوم را تعیین کنیم. 

این آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر آن ها را شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «بیشتر از ۰.۵» به این معناست که در نیمه ی دوم بازی توسط مهمان گل زده خواهد شد.
 • و گزینه ی «کمتر از ۰.۵» به این معناست که در نیمه ی دوم توسط مهمان گل زده نمی شود.

۲۰ – نیمه دوم – مجموع گل ها

در این آپشن مجموع گل های دو تیم در نیمه ی دوم از ما خواسته شده است .

 • گزینه ی «۰» : در این گزینه اگر گلی در نیمه ی دوم بازی زده نشود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۱» : در این گزینه اگر ۱ گل در نیمه ی دوم بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «+۲» : در این گزینه اگر بیشتز از ۲ گل در نیمه ی دوم بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.

۲۱ – نیمه دوم – دروازه تیم میزبان بسته خواهد ماند

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم در نیمه ی دوم تیم میزبان کلین شیت میکند یا خیر

 • اگر از نظر ما تیم میزبان در نیمه ی دوم کلین شیت می کند(گل نمی خورد) گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما تیم میزبان در نیمه ی دوم کلین شیت نمی کند(گل می خورد) گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۲۲ – نیمه دوم – دروازه تیم میهمان بسته خواهد ماند

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم در نیمه ی دوم تیم مهمان کلین شیت می کند (دروازه اش بسته می ماند)یا خیر

 • اگر از نظر ما تیم مهمان در نیمه ی دوم کلین شیت می کند(گل نمی خورد) گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما تیم مهمان در نیمه ی دوم کلین شیت نمی کند(گل می خورد) گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۲۳ – نیمه دوم – نتیجه دقیق

عدد سمت راست نقل قول(:) نمایانگر تعداد گل های زده ی مهمان است.
عدد سمت چپ نقل قول(:) نمایانگر تعداد گل های زده ی میزبان در طول نود دقیقه می باشد.
برای مثال در گزینه ی ۲:۱ یعنی تعداد گل های زده شده توسط میزبان ۲ است.
تعداد گل های زده شده توسط مهمان ۱خواهد بود.
و بدین معنا است که میزبان با نتیجه ی ۲ بر ۱ برنده ی بازی خواهد شد.
یا مثلاً گزینه ی ۰:۱ به این معناست که تیم مهمان با نتیجه ی ۱ بر ۰ به پیروزی دست می یابد.

۲۴ – نیمه دوم – هندیکپ اروپایی

این آپشن دارای سه گزینه می باشد.

 • گزینه ی «میزبان ۱ : ۰» به این معناست که اگر در نیمه ی دوم ۱ گل به گل های تیم مهمان اضافه کنیم در نهایت تیم میزبان بازی را خواهد برد.
 • گزینه ی «مساوی ۱ : ۰» به این معناست که اگر در نیمه ی دوم ۱ گل به گل های تیم مهمان اضافه کنیم در نهایت بازی مساوی می شود.
 • گزینه ی «میهمان ۱ : ۰» به این معناست که اگر در نیمه ی دوم ۱ گل به گل های تیم مهمان اضافه کنیم در نهایت تیم مهمان بازی را خواهد برد.

۲۵ – برد میهمان برگشت شرط

در این آپشن از ما خواسته شده که تعیین کنیم اگر تیم مهمان بازی را نبرد چه نتیجه ای رخ خواهد داد .

در نظر داشته باشید اگر تیم مهمان بازی را ببرد شرط ما فسخ خواهد شد.

ان آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر برای شما شرح می دهیم.

 • گزینه ی «میزبان » به این معناست که اگر تیم مهمان بازی را نبرد تیم میزبان برنده ی بازی می شود.
 • گزینه ی «مساوی» به این معناست که اگر تیم مهمان بازی را نبرد بازی به تساوی خواهد انجامید.

۲۶ – میزبان برنده بازی با دروازه بسته

در این آپشن از ما خواسته شده تا حدس بزنیم که آیا تیم میزبان بازی را با برد و بدون گل خورده به پایان می رساند یا خیر

این آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر آنها را برای شما شرح می دهیم.

 • اگر از نظر ما تیم میزبان بازی را بدون گل خورده و با پیروزی پشت سر بگذارد گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • اگر از نظر ما تیم میزبان بازی را بدون گل خورده و با پیروزی پشت سر نگذارد گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۲۷ – تیم میهمان برنده بازی با دروازه بسته

در این آپشن از ما خواسته شده تا حدس بزنیم که آیا تیم مهمان بازی را با برد و بدون گل خورده به پایان می رساند یا خیر

این آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر آنها را برای شما شرح می دهیم.

 • اگر از نظر ما تیم مهمان بازی را بدون گل خورده و با پیروزی پشت سر بگذارد گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • اگر از نظر ما تیم مهمان بازی را بدون گل خورده و با پیروزی پشت سر نگذارد گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۲۸ – زوج / فرد تیم میزبان

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعیین کنیم مجموع گل های تیم میزبان زوج خواهد بود یا فرد.

این آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر آن ها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • اگر از نظر ما مجموع گل های زده شده توسط میزبان زوج می شود گزینه ی «زوج» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما مجموع گل های زده شده توسط میزبان فرد می شود گزینه ی «فرد» را انتخاب می کنیم.

۲۹ – زوج / فرد تیم میهمان

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعیین کنیم مجموع گل های تیم مهمان زوج خواهد بود یا فرد.

این آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر آن ها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • اگر از نظر ما مجموع گل های زده شده توسط مهمان زوج می شود گزینه ی «زوج» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما مجموع گل های زده شده تو.سط مهمان فرد می شود گزینه ی «فرد» را انتخاب می کنیم.

۳۰ – مجموع گل ها زوج / فرد

در این آپشن  زوج یا فرد بودن مجموع گل ها را تعیین می کنیم .

 • اگر از نظر ما مجموع گل ها زوج می شود گزینه ی «زوج» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما مجموع گل ها فرد می شود گزینه ی «فرد» را انتخاب می کنیم.

۳۱ – First Half – Matchbet + Both Teams To Score

در این آپشن ۶ گزینه داریم که در زیر برای شما شرح داده خواهد شد.

 • گزینه ی « away/ no» به معنای «برد مهمان و هر دو تیم گل نمی زنند» در نیمه ی اول می باشد.
 • گزینه ی «draw/no» به معنای «تساوی بازی و هر دو تیم گل نمی زنند» در نیمه ی اول می باشد.
 • گزینه ی home/no  به معنای «برد میزبان و هر دو تیم گل نمی زنند» در نیمه ی اول می باشد.
 • گزینه ی « away/ yes»  به معنای «برد مهمان و هر دو تیم گل می زنند » در نیمه ی اول می باشد.
 • گزینه ی « draw/yes»  به معنای «تساوی بازی و هر دو تیم گل می زنند» در نیمه ی اول می باشد.
 • و گزینه ی «home/yes» به معنای «برد میزبان و هر دو تیم گل می زنند» در نیمه ی اول را می باشد.

۳۲ – مجموع گل های بازی + هر دو تیم گل خواهند زد

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم که هر دو تیم گل میزنند یا خیر و نیز هم زمان تعیین کنیم مجموع گل دو تیم چقدر خواهد بود.

این آپشن دارای ۴ گزینه می باشد که در زیر برای شما شرح داده می شود.

 • گزینه ی «no/over 2.5» به معنای این است که مجموع گل دو تیم بالای ۲.۵ باشد و هر دو تیم گل نمی زنند.
 • گزینه ی «no/under 2.5» به معنای این است که مجموع گل دو تیم پایین ۲.۵ باشد و هر دو تیم گل نمی زنند.
 • گزینه ی «yes/over 2.5» به معنای این است که مجموع گل دو تیم بالای ۲.۵ باشد و هر دو تیم هم گل می زنند.
 • گزینه ی «yes/under 2.5» به معنای این است که مجموع گل دو تیم پایین ۲.۵ باشد و هر دو تیم هم گل می زنند.

۳۳ – مجموع گل ها تا وقت قانونی

در این آپشن از ما خواسته شده که به طور دقیق مجموع گل های زده شده توسط دو تیم را حدس بزنیم که در این جا گزینه های «۰» ، «۱» ، «۳» ، «۴» و «+۵» آورده شده است.

 • گزینه ی «۰» به این معناست که گلی در بازی زده نشود.
 • گزینه ی «۱» بدین معناست که شاهد ۱ گل در بازی باشیم.
 • گزینه ی «۳» بدین معناست که شاهد ۳ گل در بازی باشیم.
 • گزینه ی «۴» بدین معناست که شاهد ۴ گل در بازی باشیم.
 • و گزینه ی +۵ بدین معناست که شاهد بیش از ۵ گل در بازی باشیم.

۳۴ – نیمه اول – نتیجه بازی

این آپشن از ما نتیجه ی مسابقه در نیمه ی اول را خواسته است.
دقت داشته باشید که در این آپشن نتیجه ی مسابقه در تمام بازی مد نظر نیست و ملاک ما فقط نتیجه ی نیمه ی اول مسابقه می باشد.

 • اگر انتخاب ما این است که تیم مهمان نیمه ی اول بازی را می برد گزینه ی مهمان را انتخاب می کنیم.
 • اگر انتخاب ما این است که تیم میزبان نیمه ی اول بازی را می برد گزینه ی میزبان را انتخاب می کنیم.
 • و اگر انتخاب ما این است که هیچیک از دو تیم برنده ی نیمه ی اول نمی شود و در نیمه ی اول بازی به تساوی می انجامد گزینه ی مساوی را انتخاب می کنیم.

۳۵ – هر دو تیم در این نیمه ها گل خواهند زد: نیمه دوم / نیمه اول

این آپشن دارای ۴ گزینه می باشد.

 • گزینه ی «no/no» به این معناست که نه در نیمه ی اول و نه در نیمه ی دوم هر دو تیم گل نمی زنند.
 • گزینه ی «yes/no» به این معناست که در نیمه ی اول هر دو تیم گل می زنند و در نیمه ی دوم هر دو تیم گل نمی زنند.
 • گزینه ی «no/yes» به این معناست که در نیمه ی اول هر دو تیم گل نمی زنند و در نیمه ی دوم هر دو تیم گل می زنند.
 • و گزینه ی «yes/yes» به این معناست که هم در نیمه ی اول و هم در نیمه ی دوم هر دو تیم گل می زنند.

۳۶ – آیا هر دو تیم گل خواهند زد؟

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم که هر دو تیم در طول تمام مسابقه گل می زنند یا نه

 • اگر از نظر ما هر دو تیم گل می زنند گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما هر دو تیم گل نمی زنند گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۳۷ – نتیجه نهایی – نیمه اول

در این آپشن ۹ گزینه ی مختلف برای شرط بندی ارائه شده است که در زیر تمام آنها توضیح داده خواهند شد.

 • گزینه ی « ۱/۱» به معنای برد تیم ۱ در نیمه ی اول و برد تیم ۱ در تمام بازی می باشد.
 • گزینه ی «۱/۲» به معنای برد تیم ۱ در نیمه ی اول و برد تیم ۲ در تمام بازی می باشد.
 • گزینه ی « ۲/۱» به معنای برد تیم ۲ در نیمه ی اول و برد تیم ۱ در تمام بازی می باشد.
 • گزینه ی « ۲/۲ » به معنای برد تیم ۲ در نیمه ی اول و برد تیم ۲ در تمام بازی می باشد.
 • گزینه ی « ۱/X» به معنای مساوی در نیمه ی اول و برد تیم ۱ در تمام بازی می باشد.
 • گزینه ی «(X) /1» به معنای برد تیم ۱ در نیمه ی اول و مساوی در تمام بازی می باشد.
 • گزینه ی X/2  به معنای مساوی در نیمه ی اول و برد تیم ۲ در تمام بازی می باشد.
 • گزینه ی ( x )/ 2 به معنای برد تیم ۲ در نیمه ی اول و مساوی در تمام بازی می باشد.
 • و گزینه ی« X/X » به معنای مساوی در نیمه ی اول و مساوی در تمام بازی می باشد.

۳۸ – مجموع گل ها زوج – فرد

در این آپشن  زوج یا فرد بودن مجموع گل ها را تعیین می کنیم .

 • اگر از نظر ما مجموع گل ها زوج می شود گزینه ی «زوج» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما مجموع گل ها فرد می شود گزینه ی «فرد» را انتخاب می کنیم.

۳۹ – شانس دو برابر

این آپشن دارای گزینه های «۱x» ، «x2» و «۱۲» می باشد.

 • گزینه ی «x2» : در این گزینه اگر بازی مساوی شود یا تیم مهمان ببرد برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۱x» : در این گزینه اگر بازی مساوی شود یا تیم میزبان ببرد برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۱۲» : در این گزینه اگر یکی از دو تیم مهمان یا میزبان برنده ی بازی شود شرط را خواهیم برد به عبارتی دیگر اگر بازی مساوی نشود برنده ی شرط خواهیم بود. به این گزینه در برخی از سایت ها بدون مساوی نیز گفته می شود.

۴۰ – مساوی برگشت شرط

این آپشن دارای دو گزینه ی «مهمان» و «میزبان» می باشد.

انتخاب گزینه ی «مهمان» به این معناست که اگر تیم مهمان برنده ی بازی شود شرط را خواهیم برد و اگر بازی مساوی شود شرط و پول ما برگشت داده می شود.(انگار که اصلاً شرط بندی نکرده ایم) و در صورتی که مهمان ببازد بازنده ی شرط خود خواهیم بود.

انتخاب گزینه ی «میزبان» به این معناست که اگر تیم میزبان برنده ی بازی شود شرط را خواهیم برد و اگر بازی مساوی شود شرط و پول ما برگشت داده می شود.(انگار که اصلاً شرط بندی نکرده ایم) و در صورتی که میزبان ببازد بازنده ی شرط خود خواهیم بود.

۴۱ – تعداد گل های میزبان

در این آپشن ۴ گزینه مشاهده می شود که در ذیل آنها را برای شما رح خواهیم داد.

 • گزینه ی «۰» به این معناست که هیچ گلی را از تیم میزبان شاهد نخواهیم بود.
 • گزینه ی «۱» به این معناست که ۱ گل از تیم میزبان شاهد خواهیم بود.
 • گزینه ی «۲» به این معناست که ۲ گل از تیم میزبان شاهد خواهیم بود.
 • گزینه ی «+۳» به این معناست که بیش از ۳ گل از تیم میزبان شاهد خواهیم بود.

۴۲ – تعداد گل های میهمان

در این آپشن ۴ گزینه مشاهده می شود که در ذیل آنها را برای شما رح خواهیم داد.

 • گزینه ی «۰» به این معناست که هیچ گلی را از تیم مهمان شاهد نخواهیم بود.
 • گزینه ی «۱» به این معناست که ۱ گل از تیم مهمان شاهد خواهیم بود.
 • گزینه ی «۲» به این معناست که ۲ گل از تیم مهمان شاهد خواهیم بود.
 • گزینه ی «+۳» به این معناست که بیش از ۳ گل از تیم مهمان شاهد خواهیم بود.

۴۳ – Asian Total

در این آپشن از ما خواسته شده تا مجموع آسیایی را تعیین کنیم.

در گزینه ی «بیشتر از ۲.۲۵» :

 • اگر دو تیم در مجموع ۳ گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم برد .

 • اگر ۲ گل بزنند نیمی از شرط را خواهیم باخت و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و اگر کمتر از ۲ گل در بازی زده شود شرط را خواهیم باخت.

در گزینه ی «کمتر از ۲.۲۵» :

 • اگر دو تیم در مجموع ۳ گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم باخت.

 • اگر ۲ گل بزنند نیمی از شرط را خواهیم برد و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و اگر کمتر از ۲ گل در بازی زده شود شرط را خواهیم برد.

۴۴ – نیمه اول – هندیکپ آسیایی

این آپشن دارای دو گزینه می باشد.

 • گزینه ی «-۰.۵ میزبان» به این معناست که اگر ۰.۵ گل از گل های تیم میزبان کم کنیم باز هم برنده ی بازی بشود.
 • گزینه ی «+ ۰.۵ مهمان» به این معناست که اگر ۰.۵ گل به گل های تیم میزبان اضافه کنیم برنده ی بازی بشود.

۴۵ – هندیکپ اروپایی

این آپشن دارای سه گزینه می باشد.

 • گزینه ی «میزبان ۲ : ۰» به این معناست که اگر ۲ گل به گل های تیم مهمان اضافه کنیم در نهایت تیم میزبان بازی را خواهد برد.
 • گزینه ی «مساوی ۲ : ۰» به این معناست که اگر ۲ گل به گل های تیم مهمان اضافه کنیم در نهایت بازی مساوی می شود.
 • گزینه ی «میهمان ۲ : ۰» به این معناست که اگر ۲ گل به گل های تیم مهمان اضافه کنیم در نهایت تیم مهمان بازی را خواهد برد.

۴۶ – ۲nd Half – Matchbet and Total

در این آپشن ۶ گزینه داریم که در زیر برای شما شرح داده خواهند شد.

 • گزینه ی «over and away 1.5» به معنای «مجموع گل زده در نیمه ی دوم بالای ۱.۵ و پیروزی تیم مهمان در نیمه ی دوم » می باشد.
 • گزینه ی over and home 1.5 به معنای «مجموع گل زده در نیمه ی دوم بالای ۱.۵ و و پیروزی تیم میزبان در نیمه ی دوم» می باشد.
 • گزینه ی « under and draw 1.5» به معنای «مجموع گل زده در نیمه ی دوم کم تر از ۱.۵ و نتیجه ی تساوی در نیمه ی دوم» می باشد.
 • گزینه ی « over and draw1.5» به معنای « مجموع گل زده در نیمه ی دوم بیش تر از ۱.۵ و نتیجه ی تساوی در نیمه ی دوم» می باشد.
 • گزینه ی « under and away 1.5» به معنای «مجموع گل زده در نیمه ی دوم کم تر از ۱.۵ و برد تیم مهمان در نیمه ی دوم » می باشد.
 • گزینه ی « under and home 1.5 » به معنای «مجموع گل زده در نیمه ی دوم کم تر از ۱.۵ و برد تیم میزبان در نیمه ی دوم » می باشد.

۴۷ – Totals

در این آپشن گزینه های مجموع بالای ۲.۵ و پایین ۲.۵ را  داریم .

 • گزینه ی «بالا ۲.۵» به این معناست که اگر تیم ها در مجموع ۳ گل و بیشتر بزنند شرط را خواهیم برد. و اگر کمتر از ۳ گل بزنند بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «پایین ۳.۵» دقیقاً برعکس است. یعنی اگر در مجموع ۳ گل و بیشتر بزنند شرط را خواهیم باخت. و اگر کمتر از ۳ گل بزنند برنده ی شرط خواهیم بود.

۴۸ – ۲nd Half – Matchbet and Teams Score

در این آپشن ۶ گزینه داریم که در زیر برای شما شرح داده خواهد شد.

 • گزینه ی « away/ no» به معنای «برد مهمان در نیمه ی دوم و هر دو تیم در نیمه ی دوم گل نمی زنند» می باشد.
 • گزینه ی «draw/no» به معنای «تساوی بازی در نیمه ی دوم و هر دو تیم در نیمه ی دوم گل نمی زنند» می باشد.
 • گزینه ی home/no  به معنای «برد میزبان در نیمه ی دوم و هر دو تیم در نیمه ی دوم گل نمی زنند» می باشد.
 • گزینه ی « away/ yes»  به معنای «برد مهمان در نیمه ی دوم و هر دو تیم در نیمه ی دوم گل می زنند » می باشد.
 • گزینه ی « draw/yes»  به معنای «تساوی بازی در نیمه ی دوم و هر دو تیم در نیمه ی دوم گل می زنند» می باشد.
 • و گزینه ی «home/yes» به معنای «برد میزبان در نیمه ی دوم و هر دو تیم در نیمه ی دوم گل می زنند» را می باشد.

۴۹ – شانس دوبرابر و مجموع گل ها

در این آپشن ۶ گزینه مشاهده می کنیم که در زیر برای شما شرح داده خواهند شد.

 • گزینه ی « drawaway/over 2.5 » به معنای «برد یا مساوی تیم مهمان و مجموع گل دو تیم بالای ۲.۵ » می باشد.
 • گزینه ی « homeaway / over 2.5 » به معنای «برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان و مجموع گل دو تیم بالای ۲.۵ » می باشد.
 • گزینه ی « homedraw/over 2.5 » به معنای «برد یا مساوی تیم میزبان و مجموع گل دو تیم بالای ۲.۵ » می باشد.
 • گزینه ی « ۲.۵ drawaway/under» به معنای «برد یا مساوی تیم مهمان و مجموع گل دو تیم پایین ۲.۵ » می باشد.
 • گزینه ی « ۲.۵ homeaway / under» به معنای «برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان و مجموع گل دو تیم پایین ۲.۵ » می باشد.
 • و گزینه ی « homedraw/under 2.5 » به معنای «برد یا مساوی تیم میزبان و مجموع گل دو تیم پایین ۲.۵ » می باشد.

۵۰ – شانس دو برابر و هر دو تیم گل میزنند

این آپشن دارای ۶ گزینه ی مختلف می باشد که در زیر آنها را شرح خواهیم داد:

 • گزینه ی «drawaway/no» به معنای «برد یا مساوی تیم مهمان و هر دو تیم گل نمی زنند» می باشد.
 • گزینه ی «homeaway / no» به معنای «برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان و هر دو تیم گل نمی زنند» می باشد.
 • گزینه ی «homedraw/no» به معنای «برد یا مساوی تیم میزبان و هر دو تیم گل نمی زنند» می باشد.
 • گزینه ی «drawaway/yes» به معنای «برد یا مساوی تیم مهمان و هر دو تیم گل می زنند» می باشد.
 • گزینه ی « homeaway / yes» به معنای «برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان و هر دو تیم گل می زنند» می باشد.
 • و گزینه ی «homedraw/yes» به معنای « برد یا مساوی تیم میزبان و هر دو تیم گل می زنند» می باشد.

۵۱ – آیا تیم میزبان برنده هر دو نیمه خواهد بود؟

در این آپشن باید تعیین کنیم تیم میزبان برنده ی هر دو نیمه خواهد شد یا خیر

 • اگر از نظر ما تیم میزبان برنده ی هر دو نیمه ی بازی می شود گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما تیم میزبان برنده ی هر دو نیمه ی بازی نمی شود گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۵۲ – نیمه اول – شانس دو برابر و هر دو تیم گل میزنند

این آپشن دارای ۶ گزینه ی مختلف می باشد که در زیر آنها را شرح خواهیم داد:

 • گزینه ی «drawaway/no» به معنای برد یا مساوی تیم مهمان در تمام بازی و هر دو تیم گل نمی زنند در نیمه ی اول می باشد.
 • گزینه ی «homeaway / no» به معنای برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان در تمام بازی و هر دو تیم گل نمی زنند در نیمه ی اول می باشد.
 • گزینه ی «homedraw/no» به معنای برد یا مساوی تیم میزبان در تمام بازی و هر دو تیم گل نمی زنند در نیمه ی اول می باشد.
 • گزینه ی «drawaway/yes» به معنای برد یا مساوی تیم مهمان در تمام بازی و هر دو تیم گل می زنند در نیمه ی اول می باشد.
 • گزینه ی « homeaway / yes» به معنای برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان در تمام بازی و هر دو تیم گل می زنند در نیمه ی اول می باشد.
 • و گزینه ی «homedraw/yes» به معنای برد یا مساوی تیم میزبان در تمام بازی و هر دو تیم گل می زنند در نیمه ی اول می باشد.

۵۳ – تیم میزبان یکی از دو نیمه را برنده شود

در این آپشن باید تعیین کنیم تیم میزبان برنده ی یکی از دو نیمه خواهد شد یا خیر

 • اگر از نظر ما تیم میزبان برنده ی یکی از دو نیمه ی بازی می شود گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما تیم میزبان برنده ی یکی از دو نیمه ی بازی نمی شود گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۵۴ – نیمه دوم – شانس دو برابر و هر دو تیم گل میزنند

این آپشن دارای ۶ گزینه ی مختلف می باشد که در زیر آنها را شرح خواهیم داد:

 • گزینه ی «drawaway/no» به معنای برد یا مساوی تیم مهمان در تمام بازی و هر دو تیم گل نمی زنند در نیمه ی دوم می باشد.
 • گزینه ی «homeaway / no» به معنای برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان در تمام بازی و هر دو تیم گل نمی زنند در نیمه ی دوم می باشد.
 • گزینه ی «homedraw/no» به معنای برد یا مساوی تیم میزبان در تمام بازی و هر دو تیم گل نمی زنند در نیمه ی دوم می باشد.
 • گزینه ی «drawaway/yes» به معنای برد یا مساوی تیم مهمان در تمام بازی و هر دو تیم گل می زنند در نیمه ی دوم می باشد.
 • گزینه ی « homeaway / yes» به معنای برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان در تمام بازی و هر دو تیم گل می زنند در نیمه ی دوم می باشد.
 • و گزینه ی «homedraw/yes» به معنای برد یا مساوی تیم میزبان در تمام بازی و هر دو تیم گل می زنند در نیمه ی دوم می باشد.

۵۵ – Multiscores

در این آپشن به ما چندین گزینه ی مختلف برای نتیجه بازی ارائه شده است.

مثلاً گزینه ی «۰:۳ , ۲:۰ , ۱:۰ » به این معناست که یکی از سه نتیجه ی ۰:۳ ، ۲:۰ یا ۱:۰ به دست می آید. در صورت انتخاب این گزینه هر نتیجه ی دیگری غیر از این نتیجه به دست بیاید شرط ما با باخت مواجه می شود.

گزینه ی «other awaywin» به معنای برد تیم مهمان با نتیجه ای غیر از نتیجه های داده شده می باشد.

گزینه ی «other homewin » به معنای برد تیم میزبان با نتیجه ای غیر از نتیجه های داده شده می باشد.

گزینه ی «مساوی» به این معناست که بازی به تساوی خواهد انجامید.

۵۶ – تیم میزبان در هر دو نیمه گل می زند

همانطور که از آپشن بر می آید باید تعیین کنیم که تیم میزبان در هر دو نیمه ی اول و دوم گل خواهد زد یا خیر

 • اگر از نظر ما تیم میزبان در هر دو نیمه گل می زند گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما تیم میزبان در هر دو نیمه گل نمی زند گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۵۷ – Multigoals

در این آپشن تعداد مختلفی از گل ها برای هر گزینه در نظر گرفته شده است.

این آپشن دارای چندین گزینه ی مختلف می باشد.

مثلاً گزینه ی «۵-۲» به این معناست که بین ۲ تا ۵ گل در بازی به ثمر خواهد رسید. درصورتی که غیر از این تعداد گل به ثمر رسانیده شود بازنده شرط خواهیم بود.

گزینه ی «۰» به این معناست که هیچ گلی در بازی به ثمر نخواهد رسید.

و گزینه ی «+۷» به این معناست که بالای ۷ گل به ثمر خواهد رسید.

۵۸ – ۱st Half – Multigoals

در این آپشن تعداد مختلفی از گل ها برای هر گزینه در نظر گرفته شده است.

این آپشن دارای چندین گزینه ی مختلف می باشد.

مثلاً گزینه ی «۳ -۱» به این معناست که بین ۱ تا ۳ گل در نیمه ی اول بازی به ثمر خواهد رسید. درصورتی که غیر از این تعداد گل به ثمر رسانیده شود بازنده شرط خواهیم بود.

گزینه ی «۰» به این معناست که هیچ گلی در نیمه ی اول بازی به ثمر نخواهد رسید.

و گزینه ی «+۴» به این معناست که بالای ۴ گل در نیمه ی اول بازی به ثمر خواهد رسید.

۵۹ – ۲nd Half – Multigoals

در این آپشن تعداد مختلفی از گل ها برای هر گزینه در نظر گرفته شده است.

این آپشن دارای چندین گزینه ی مختلف می باشد.

مثلاً گزینه ی «۳ -۱» به این معناست که بین ۱ تا ۳ گل در نیمه ی دوم بازی به ثمر خواهد رسید. درصورتی که غیر از این تعداد گل به ثمر رسانیده شود بازنده شرط خواهیم بود.

گزینه ی «۰» به این معناست که هیچ گلی در نیمه ی دوم بازی به ثمر نخواهد رسید.

و گزینه ی «+۴» به این معناست که بالای ۴ گل در نیمه ی دوم بازی به ثمر خواهد رسید.

۶۰ – Multigoals Hometeam

در این آپشن تعداد مختلفی از گل ها برای هر گزینه در نظر گرفته شده است.

این آپشن دارای چندین گزینه ی مختلف می باشد.

مثلاً گزینه ی «۳ -۱» به این معناست که بین ۱ تا ۳ گل به وسیله ی تیم میزبان در بازی به ثمر خواهد رسید. درصورتی که غیر از این تعداد گل توسط تیم میزبان به ثمر رسانیده شود بازنده شرط خواهیم بود.

گزینه ی «۰» به این معناست که هیچ گلی توسط تیم میزبان در بازی به ثمر نخواهد رسید.

و گزینه ی «+۴» به این معناست که بالای ۴ گل توسط تیم میزبان در بازی به ثمر خواهد رسید.

۶۱ – ?Both halves over 1.5

در این آپشن از ما پرسیده شده است که آیا در هر دو نیمه بالای ۱.۵ گل خواهیم داشت یا خیر

در این آپشن دو گزینه وجود دارد.

 • گزینه ی «بله» به این معناست که در هر دو نیمه بالای ۱.۵ گل خواهیم داشت.
 • گزینه ی «خیر» به این معناست که در هر دو نیمه بالای ۱.۵ گل نخواهیم داشت.

۶۲ -Double Chance (match) and 1st Half Both Teams Score

این آپشن دارای ۶ گزینه ی مختلف می باشد که در زیر آنها را شرح خواهیم داد:

 • گزینه ی «drawaway/no» به معنای «برد یا مساوی تیم مهمان و هر دو تیم گل نمی زنند» در نیمه ی اول می باشد.
 • گزینه ی «homeaway / no» به معنای «برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان و هر دو تیم گل نمی زنند» در نیمه ی اول می باشد.
 • گزینه ی «homedraw/no» به معنای «برد یا مساوی تیم میزبان و هر دو تیم گل نمی زنند» در نیمه ی اول می باشد.
 • گزینه ی «drawaway/yes» به معنای «برد یا مساوی تیم مهمان و هر دو تیم گل می زنند» در نیمه ی اول می باشد.
 • گزینه ی « homeaway / yes» به معنای «برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان و هر دو تیم گل می زنند» در نیمه ی اول می باشد.
 • و گزینه ی «homedraw/yes» به معنای « برد یا مساوی تیم میزبان و هر دو تیم گل می زنند» در نیمه ی اول می باشد.

۶۳ – نیمه دوم – هر دو تیم گل می زنند؟

در این آپشن تعیین می کنیم که در نیمه ی دوم هر دو تیم گل میزنند یا خیر

 • اگر از نظر ما هر دو تیم در نیمه ی دوم گل می زنند گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما هر دو تیم در نیمه ی دوم گل نمی زنند گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۶۴ – پر گل ترین نیمه تیم میزبان

در این آپشن از ما پرسیده شده است که تیم میزبان در کدام نیمه تعداد گل بیشتری خواهد زد.

این آپشن دارای ۳ گزینه می باشد.

 • گزینه ی «۱st» به این معناست که تیم میزبان در نیمه ی اول تعداد گل بیشتری خواهد زد.
 • گزینه ی «۲nd» به این معناست که تیم میزبان در نیمه ی اول تعداد گل بیشتری خواهد زد.
 • گزینه ی «equal» به این معناست که تعداد گل زده شده توسط تیم میزبان در هر دو نیمه برابر خواهد بود.

۶۵ – مجموع گل های بازی

در این آپشن از ما خواسته شده که به طور دقیق مجموع گل های زده شده توسط دو تیم را حدس بزنیم که در این جا گزینه های «۱-۰» ، «۳-۲» ، «۵-۴» و +۶ آورده شده است.

 • گزینه ی «۱-۰» به این معناست که بین ۰ تا ۱ گل در بازی زده شود.
 • گزینه ی «۳-۲» بدین معناست که شاهد ۲ تا ۳ گل در بازی باشیم.
 • گزینه ی «۵-۴» بدین معناست که شاهد ۴ تا ۵ گل در بازی باشیم.
 • و گزینه ی +۶ بدین معناست که شاهد بیش از ۶ گل در بازی باشیم.

۶۶ – پر گل ترین نیمه تیم میهمان

در این آپشن از ما پرسیده شده است که تیم مهمان در کدام نیمه تعداد گل بیشتری خواهد زد.

این آپشن دارای ۳ گزینه می باشد.

 • گزینه ی «۱st» به این معناست که تیم مهمان در نیمه ی اول تعداد گل بیشتری خواهد زد.
 • گزینه ی «۲nd» به این معناست که تیم مهمان در نیمه ی اول تعداد گل بیشتری خواهد زد.
 • گزینه ی «equal» به این معناست که تعداد گل زده شده توسط تیم مهمان در هر دو نیمه برابر خواهد بود.

۶۷ – نیمه اول – نتیجه دقیق


در این آپشن ما نتیجه ی دقیق مسابقه در نیمه ی اول در طول ۴۵ دقیقه (۴۵ دقیقه و وقت های اضافی معمول مسابقه در نیمه ی اول)را تعیین می کنیم.

عدد سمت راست نقل قول(:) نمایانگر تعداد گل های زده ی مهمان است.
عدد سمت چپ نقل قول(:) نمایانگر تعداد گل های زده ی میزبان است.
توجه کنید این آپشن در طول ۴۵ دقیقه نیمه اول می باشد.
برای مثال در گزینه ی ۱ :۲ یعنی تعداد گل های زده شده توسط میزبان ۲ گل است.
و تعداد گل های زده شده توسط مهمان ۱ خواهد بود.
و این به معنای این است که میزبان با نتیجه ی ۲ بر ۱ برنده ی نیمه ی اول بازی خواهد شد.
یا مثلاً گزینه ی ۰:۲ به این معناست که تیم مهمان با نتیجه ی ۲ بر ۰ به پیروزی در نیمه ی اول دست می یابد.

۶۸ – ۲nd Half – Odd / Even


در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم مجموع گل های زده شده در نیمه ی دوم بازی زوج می شود یا خیر .

 • اگر از نظر ما مجموع گل دو تیم در نیمه ی دوم زوج باشد گزینه ی زوج را انتخاب می کنیم.
 • اگر از نظر ما مجموع گل دو تیم در نیمه ی دوم فرد باشد گزینه ی فرد را انتخاب می کنیم.

۶۹ – نیمه دوم – مساوی برگشت شرط

در این آپشن از ما پرسیده شده است که مساوی برگشت شرط کدام تیم را انتخاب کنیم.

این آپشن دارای دو گزینه می باشد.

 • با انتخاب گزینه ی «میزبان» اگر تیم میزبان برنده شود شرط ما با برد مواجه می شود. اگر بازی به تساوی کشیده شود شرط ما برگشت می خورد و در غیر اینصورت شرط ما با باخت مواجه می شود.
 • با انتخاب گزینه ی «مهمان» اگر تیم مهمان برنده شود شرط ما با برد مواجه می شود. اگر بازی به تساوی کشیده شود شرط ما برگشت می خورد و در غیر اینصورت شرط ما با باخت مواجه می شود.

۷۰ – پرگل ترین نیمه

در این آپشن از ما پرسیده شده است که در کدام نیمه تعداد گل بیشتری زده خواهد شد.

این آپشن دارای ۳ گزینه می باشد.

 • گزینه ی «۱st» به این معناست که در نیمه ی اول تعداد گل بیشتری زده خواهد شد.
 • گزینه ی «۲nd» به این معناست که در نیمه ی دوم تعداد گل بیشتری زده خواهد شد.
 • گزینه ی «equal» به این معناست که تعداد گل زده شده در هر دو نیمه برابر خواهد بود.

۷۱ – نیمه دوم – شانس دو برابر

در این آپشن سه گزینه داریم که در زیر برای شما توضیح داده خواهند شد.

 • گزینه ی« ۱۲ » به معنای برد یکی از دو تیم در نیمه ی دوم می باشد. به عبارت دیگر نیمه ی دوم مساوی نمی شود.
 • گزینه ی« x1 » به معنای برد یا مساوی تیم ۱ در نیمه ی دوم می باشد.
 • و گزینه ی « x2 » به معنای برد یا مساوی تیم ۲ در نیمه ی دوم می باشد.

۷۲ – Matchbet + Totals

در این آپشن ۶ گزینه داریم که در زیر برای شما شرح داده خواهند شد.

 • گزینه ی «over and away 2.5» به معنای «مجموع گل زده در نیمه ی اول بالای ۲.۵ و پیروزی تیم مهمان در نیمه ی اول » می باشد.
 • گزینه ی over and home 2.5 به معنای «مجموع گل زده در نیمه ی اول بالای ۲.۵ و پیروزی تیم میزبان در نیمه ی اول » می باشد.
 • گزینه ی « under and draw 2.5 » به معنای «مجموع گل زده در نیمه ی اول کم تر از ۲.۵ و نتیجه ی تساوی در نیمه ی اول » می باشد.
 • گزینه ی « over and draw 2.5 » به معنای « مجموع گل زده در نیمه ی اول بیش تر از ۲.۵ و نتیجه ی تساوی در نیمه ی اول » می باشد.
 • گزینه ی « under and away 2.5 » به معنای «مجموع گل زده در نیمه ی اول کم تر از ۲.۵ و برد تیم مهمان در نیمه ی اول » می باشد.
 • گزینه ی « under and home 2.5 » به معنای «مجموع گل زده در نیمه ی اول کم تر از ۲.۵ و برد تیم میزبان در نیمه ی اول » می باشد.

۷۳ – نیمه اول – تعداد گل ها فرد / زوج

در این آپشن  زوج یا فرد بودن مجموع گل ها در نیمه ی اول را تعیین می کنیم .

این آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر آن ها را برای شما شرح می دهیم.

 • اگر از نظر ما مجموع گل ها در نیمه ی اول زوج می شود گزینه ی «زوج» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما مجموع گل ها در نیمه ی اول فرد می شود گزینه ی «فرد» را انتخاب می کنیم.

۷۴ – Winning margins

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم تیم برنده با چه اختلاف گلی برنده ی بازی خواهد شد.

این آپشن دارای ۷ گزینه می باشد که در زیر آن ها را برای شما توضیح می دهیم.

 • گزینه ی «at 1» به معنای برد تیم مهمان با اختلاف ۱ گل می باشد.
 • گزینه ی «at 2» به معنای برد تیم مهمان با اختلاف ۲ گل می باشد.
 • گزینه ی « at >2»  به معنای برد تیم مهمان با اختلاف بیش از ۲ گل می باشد.
 • گزینه ی « ht 1»  به معنای برد تیم میزبان با اختلاف ۱ گل می باشد.
 • گزینه ی « ht 2 » به معنای برد تیم میزبان با اختلاف ۲ گل می باشد.
 • گزینه ی « ht >2 » به معنای برد تیم میزبان با اختلاف بیش از ۲ گل می باشد.
 • و گزینه ی مساوی به معنای این است که بازی با نتیجه ی مساوی به پایان می رسد .

۷۵ – Totals Awayteam

این آپشن دارای دو گزینه می باشد.

 • گزینه ی «۰.۵ بیشتر از » به این معناست که تیم مهمان در بازی گل خواهد زد.
 • گزینه ی «۰.۵ کمتر از » به این معناست که تیم مهمان در بازی گل نخواهد زد.

۷۶ – Totals Hometeam

این آپشن دارای دو گزینه می باشد.

 • گزینه ی «۱.۵ بیشتر از » به این معناست که تیم میزبان اگر در بازی ۲ گل و بیشتر بزند برنده شرط خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده می شویم.
 • گزینه ی «۱.۵ کمتر از » به این معناست که تیم میزبان اگر در بازی ۲ گل و بیشتر بزند بازنده شرط خواهیم بود و در غیر اینصورت برنده می شویم.

۷۷ – To Qualify

در این آپشن از ما پرسیده شده است که کدام تیم به مرحله ی بعد صعود خواهد کرد.

این آپشن دو گزینه دارد.

 • گزینه ی «میزبان» به این معناست که تیم میزبان به مرحله ی بعد صعود می کند.
 • گزینه ی «مهمان» به این معناست که تیم مهمان به مرحله ی بعد صعود می کند.

۷۸ – Correct Score (incl other) 2

در این آپشن نیز نتیجه ی دقیق بازی از ما خواسته شده است . گزینه های این آپشن با گزینه های نتیجه ی دقیق که در بالا آورده شد متفاوت می باشند.

عدد سمت راست نقل قول (:)مربوط به تیمیست که در سایت حضرات در سمت راست قرار گرفته و عدد سمت چپ نقل قول(:) مربوط به تیمیست که در سایت حضرات در سمت چپ قرار گرفته است.

به عنوان مثل گزینه ی «۸:۱ » به این معناست که تیم سمت چپ بازی را با نتیجه ی ۸ بر ۱ خواهد برد.

گزینه ی « other » به معنای سایر گزینه ها می باشد.

۷۹ – Overtime + goal Yes / No

در این آپشن از ما پرسیده شده است که تکلیف بازی در وقت اضافه مشخص خواهد شد یا خیر

 • اگر از نظر ما تکلیف بازی در وقت اضافه مشخص می شود گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • اگر از نظر ما تکلیف بازی در وقت اضافه مشخص نمی شود گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۸۰ – Penalty shoot out Yes / No

در این آپشن از ما پرسیده شده است که تکلیف بازی در ضربات پنالتی مشخص خواهد شد یا خیر

 • اگر از نظر ما تکلیف بازی در ضربات پنالتی مشخص می شود گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • اگر از نظر ما تکلیف بازی در ضربات پنالتی مشخص نمی شود گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال