در این مطلب گزینه ی Exact booking – ۱st Half را برای شما شرح خواهیم داد. این گزینه به معنای «تعداد کارت دقیق در نیمه ی اول» می باشد که در ادامه ی مطلب بیشتر در مورد آن توضیح داده می شود.

آموزش گزینه ی «Exact booking – ۱st Half» در سایت بت اسپات

  • نام آپشن: Exact booking – ۱st Half

در این آپشن تعداد دقیق کارت های زرد و قرمز بازی در نیمه ی اول از ما خواسته شده است.

این آپشن دارای ۱۰ گزینه می باشد.

  • در گزینه ی «۰» اگر ۰ کارت در نیمه ی اول بازی توسط بازیکنان دو تیم گرفته شود برنده خواهیم بود.در غیر اینصورت بازنده می شویم.
  • در گزینه ی «۱» اگر ۱ کارت در نیمه ی اول بازی توسط بازیکنان دو تیم گرفته شود برنده خواهیم بود.در غیر اینصورت بازنده می شویم.
  • در گزینه ی «۲» اگر ۲ کارت در نیمه ی اول بازی توسط بازیکنان دو تیم گرفته شود برنده خواهیم بود.در غیر اینصورت بازنده می شویم.
  • در گزینه ی «۳» اگر ۳ کارت در نیمه ی اول بازی توسط بازیکنان دو تیم گرفته شود برنده خواهیم بود.در غیر اینصورت بازنده می شویم.
  • در گزینه ی «۴» اگر ۴ کارت در نیمه ی اول بازی توسط بازیکنان دو تیم گرفته شود برنده خواهیم بود.در غیر این صورت بازنده می شویم.
  • در گزینه ی «۵» اگر ۵ کارت در نیمه ی اول بازی توسط بازیکنان دو تیم گرفته شود برنده خواهیم بود.در غیر این صورت بازنده می شویم.
  • در گزینه ی «+۶» اگر بالای ۶ کارت در نیمه ی اول بازی توسط بازیکنان دو تیم گرفته شود برنده خواهیم بود.در غیر این صورت بازنده می شویم.

کاربرد آپشن «Exact booking – ۱st Half»

این آپشن به دلیل اینکه تعداد دقیق کارت ها در نیمه ی اول از ما پرسیده شده است یک آپشن ریسکی محسوب می شود. چرا که در هر لحظه از بازی و با هر اتفاق می تواند تعداد کارت ها عوض شود.

با این حال در شرط بندی زنده و در دقایق رو به پایان بازی در نیمه ی اول می توان با در نظر گرفتن شرایط و روند بازی (به خصوص زمانی که بازی آرام دنبال می شود) و بر اساس تعداد کارت های گرفته شده در آن لحظه یکی از گزینه ها را برای شرط بندی انتخاب کرد.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال