پس از ورود به دنیای شرط بندی و با دیدن آپشن های فراوان سایت های مختلف این فکر به ذهن خطور می کند که چگونه می توانیم از این گزینه ها استفاده کنیم. به همین دلیل با دیدن هر یک از گزینه ها حدس هایی در مورد این که این گزینه به چه معناست می زنیم اما غالباً در مورد صحت این حدس ها شک داریم. به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا در چند پست و مطلب جداگانه هر یک از گزینه های شرط بندی را برای شما شرح دهیم تا بتوانید در شرط بندی های آتی خود از آن ها به خوبی استفاده کنید.

آموزش آپشن «در هر دو نیمه گل می زند» در سایت آر ایکس بت

  • نام آپشن: در هر دو نیمه گل می زند
در هر دو نیمه گل می زند

در این گزینه از ما خواسته شده است تا تعیین کنیم کدام تیم در هر دو نیمه گل می زند مهمان یا میزبان

  • اگر از نظر ما مهمان در هر دو نیمه گل می زند گزینه ی «مهمان» را انتخاب می کنیم.
  • اگر از نظر ما میزبان در هر دو نیمه گل می زند گزینه ی «میزبان» را انتخاب می کنیم.

کاربرد آپشن «در هر دو نیمه گل می زند»

این آپشن معمولاً برای تیم هایی که خط حمله ی فوق العاده قدرتمندی داشته باشند به کار می رود . خط حمله های متشکل از بازیکنان فوق العاده زهر دار که می توانند در یک ثانیه برای تیم هایشان گل زنی کنند.

این آپشن در پیش بینی لایو (زنده) نیز به کار می رود . به این صورت که با دیدن گل از جانب یکی از دو تیم در نیمه ی اول و دیدن روند بازی باید حدس بزنیم که این تیم در نیمه ی دوم نیز گل خواهد زد یا خیر. هر چه قدر تحلیل ما از نیمه ی اول درست تر باشد احتمال برنده شدن ما بیشتر خواهد بود.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال