در این مطلب گزینه ی Exact booking را برای شما شرح خواهیم داد. این گزینه به معنای «تعداد کارت دقیق» می باشد که در ادامه ی مطلب بیشتر در مورد آن توضیح داده می شود.

آموزش گزینه ی «Exact booking» در سایت بت اسپات

 • نام آپشن: Exact booking

در این آپشن تعداد دقیق کارت های زرد و قرمز بازی از ما خواسته شده است.

این آپشن دارای ۱۰ گزینه می باشد.

 • در گزینه ی «۳-۰» اگر ۰ کارت ، ۱ کارت ، ۲ کارت یا ۳ کارت در بازی توسط بازیکنان دو تیم گرفته شود برنده خواهیم بود.در غیر اینصورت بازنده می شویم.
 • در گزینه ی «۴» اگر ۴ کارت در بازی توسط بازیکنان دو تیم گرفته شود برنده خواهیم بود.در غیر این صورت بازنده می شویم.
 • در گزینه ی «۵» اگر ۵ کارت در بازی توسط بازیکنان دو تیم گرفته شود برنده خواهیم بود.در غیر این صورت بازنده می شویم.
 • در گزینه ی «۶» اگر ۶ کارت در بازی توسط بازیکنان دو تیم گرفته شود برنده خواهیم بود.در غیر این صورت بازنده می شویم.
 • در گزینه ی «۷» اگر ۷ کارت در بازی توسط بازیکنان دو تیم گرفته شود برنده خواهیم بود.در غیر این صورت بازنده می شویم.
 • در گزینه ی «۸» اگر ۸ کارت در بازی توسط بازیکنان دو تیم گرفته شود برنده خواهیم بود.در غیر این صورت بازنده می شویم.
 • در گزینه ی «۹» اگر ۹ کارت در بازی توسط بازیکنان دو تیم گرفته شود برنده خواهیم بود.در غیر این صورت بازنده می شویم.
 • در گزینه ی «۱۰» اگر ۱۰ کارت در بازی توسط بازیکنان دو تیم گرفته شود برنده خواهیم بود.در غیر این صورت بازنده می شویم.
 • در گزینه ی «۱۱» اگر ۱۱ کارت در بازی توسط بازیکنان دو تیم گرفته شود برنده خواهیم بود.در غیر این صورت بازنده می شویم.
 • در گزینه ی «+۱۲» اگر بالای ۱۲ کارت در بازی توسط بازیکنان دو تیم گرفته شود برنده خواهیم بود.در غیر این صورت بازنده می شویم.

کاربرد آپشن «Exact booking»

این آپشن به دلیل اینکه تعداد دقیق کارت ها از ما پرسیده شده است یک آپشن ریسکی محسوب می شود. چرا که در هر لحظه از بازی و با هر اتفاق می تواند تعداد کارت ها عوض شود.

با این حال در شرط بندی زنده و در دقایق رو به پایان بازی می توان با در نظر گرفتن شرایط و روند بازی (به خصوص زمانی که بازی آرام دنبال می شود) و بر اساس تعداد کارت های گرفته شده در آن لحظه یکی از گزینه ها را برای شرط بندی انتخاب کرد.