در این مطلب گزینه ی Double chance (match) and 2nd  half Both Teams To Score را برای شما شرح خواهیم داد.این گزینه ترکیبی از دو گزینه ی شانس دو برابر و گزینه ی هر دو تیم گل میزنند در نیمه ی دوم می باشد و می توان به نوعی این گزینه را یک میکس دوتایی قلمداد کرد.

آموزش گزینه ی «Double chance (match) and 2nd  half Both Teams To Score» در سایت ار ایکس بت

  • نام آپشن: Double chance (match) and 2nd  half Both Teams To Score

این آپشن دارای ۶ گزینه ی مختلف می باشد که در زیر آنها را شرح خواهیم داد:

  • گزینه ی «drawaway/no» به معنای برد یا مساوی تیم مهمان در تمام بازی و هر دو تیم گل نمی زنند در نیمه ی دوم می باشد.
  • گزینه ی «homeaway / no» به معنای برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان در تمام بازی و هر دو تیم گل نمی زنند در نیمه ی دوم می باشد.
  • گزینه ی «homedraw/no» به معنای برد یا مساوی تیم میزبان در تمام بازی و هر دو تیم گل نمی زنند در نیمه ی دوم می باشد.
  • گزینه ی «drawaway/yes» به معنای برد یا مساوی تیم مهمان در تمام بازی و هر دو تیم گل می زنند در نیمه ی دوم می باشد.
  • گزینه ی « homeaway / yes» به معنای برد یکی از دو تیم مهمان یا میزبان در تمام بازی و هر دو تیم گل می زنند در نیمه ی دوم می باشد.
  • و گزینه ی «homedraw/yes» به معنای برد یا مساوی تیم میزبان در تمام بازی و هر دو تیم گل می زنند در نیمه ی دوم می باشد.

کاربرد آپشن «Double chance (match) and 2nd  half Both Teams To Score»

این آپشن برای زمانهایی مورد استفاده قرار می گیرد که بر هر دو گزینه ی double chance (شانس دو برابر ) تمام بازی و Both Teams To Score (هر دو تیم گل می زنند) در نیمه ی دوم اطمینان داشته باشیم . آنگاه می توانیم از این آپشن و گزینه های آن برای شرط بندی استفاده نماییم.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال