در این مطلب قصد داریم گزینه ی Clean Sheet Home Team- 1st Half را برای شما شرح دهیم.

این آپشن از گل نخوردن تیم میزبان در نیمه ی اول از ما سؤال پرسیده است.

آموزش گزینه ی «Clean Sheet Home Team- 1st Half» در سایت ار ایکس بت

  • نام آپشن: Clean Sheet Home Team- 1st Half

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم در نیمه ی اول تیم میزبان کلین شیت میکند یا خیر

  • اگر از نظر ما تیم میزبان در نیمه ی اول کلین شیت می کند(گل نمی خورد) گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
  • و اگر از نظر ما تیم میزبان در نیمه ی اول کلین شیت نمی کند(گل می خورد) گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

کاربرد آپشن «Clean Sheet Home Team- 1st Half»

از این آپشن معمولاً برای تیم های میزبان که دارای دفاع قدرتمند بوده و یا به طور کلی از تیم مقابل قوی تر باشند می توان استفاده نمود.

البته در پیش بینی زنده می توان با دیدن سبک بازی تیم میزبان تشخیص داد که آیا تیم میزبان می تواند کلین شیت کند یا خیر.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال