سایت بت فوروارد یکی از بهترین سایت های شرط بندی برای پیش بینی می باشد. این سایت نیز همچون دیگر سایت های شرط بندی دارای گزینه های فراوانی برای شرط بندی می باشد که البته در بدو ورود به آن ممکن است آشنایی کامل با این سایت و گزینه های فراوان آن نداشته باشیم. به همین علت تصمیم گرفتیم در این مطلب تمامی گزینه های این سایت را برای شما شرح دهیم تا هنگام شرط بندی با خیال راحت و آگاهی کامل نسبت به گزینه ها شرط بندی نمایید.

عناوین این مطلب پنهان

۱ – Match Result

در این گزینه ما تعیین می کنیم که نتیجه ی مسابقه چه خواهد شد. دقت داشته باشید که در این گزینه و در تمام گزینه های دیگر تیم FC Slutsk همان تیم ۱ بوده و تیم FC Energetik تیم ۲ می باشد.

 • با انتخاب گزینه ی «FC Slutsk (Reserves)» پیش بینی کرده ایم که تیم FC Slutsk (همان تیم ۱) برنده ی بازی خواهد بود.
 • با انتخاب «FC Energetik-BGU (Reserves)» پیش بینی کرده ایم که تیم FC Energetik (همان تیم ۲)برنده ی بازی خواهد بود.
 • اگر انتخاب ما این است که هیچ کدام از دو تیم برنده نمی شوند گزینه ی «Draw» را انتخاب می کنیم.

۲ – Double Chance

این آپشن دارای ۳ گزینه می باشد.

 • گزینه ی « ۲or DRAW » : در این گزینه اگر بازی مساوی شود یا تیم ۲ ببرد برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی « ۱or DRAW » : در این گزینه اگر بازی مساوی شود یا تیم ۱ ببرد برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۱۲» : در این گزینه اگر یکی از دو تیم ۱ یا ۲ برنده ی بازی شود شرط را خواهیم برد به عبارتی دیگر اگر بازی مساوی نشود برنده ی شرط خواهیم بود. به این گزینه در برخی از سایت ها بدون مساوی نیز گفته می شود.

۳ – Draw no bet

در این آپشن از ما خواسته شده است که مساوی برگشت شرط یکی از تیم ها را انتخاب کنیم.

این آپشن دارای دو گزینه می باشد.

 • با انتخاب گزینه ی «FC Slutsk (Reserves)» اگر تیم ۱ ( FC Slutsk )برنده شود شرط ما با برد مواجه می شود. اگر بازی به تساوی کشیده شود شرط ما برگشت می خورد و در غیر اینصورت شرط ما با باخت مواجه می شود.
 • با انتخاب گزینه ی «FC Energetik-BGU (Reserves)» اگر تیم ۲ ( FC Energetik )برنده شود شرط ما با برد مواجه می شود. اگر بازی به تساوی کشیده شود شرط ما برگشت می خورد و در غیر اینصورت شرط ما با باخت مواجه می شود.

۴ – Total Goals

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعداد گل های زده شده در بازی را حدس بزنیم .

در این آپشن ۱۲ گزینه ی مختلف داده شده است که آنها را برای شما توضیح خواهیم داد.

 • گزینه ی «Over 2.5» :
  با انتخاب این گزینه اگر بالای ۲.۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «Over 3» :
  با انتخاب این گزینه اگر بالای ۳ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و اگر ۳ گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «Over 3.5» :
  با انتخاب این گزینه اگر بالای ۳.۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «Over 4» :
  با انتخاب این گزینه اگر بالای ۴ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و اگر ۴گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی « Over 4.5»:
  با انتخاب این گزینه اگر ۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «Over 5» :
  با انتخاب این گزینه اگر بالای ۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و اگر ۵ گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «Under 2.5» :
 • با انتخاب این گزینه اگر کمتر از ۲.۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی « Under 3» :
 • با انتخاب این گزینه اگر کمتر از ۳ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و اگر ۳ گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی « Under 3.5» :
 • با انتخاب این گزینه اگر کمتر از ۳.۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی « Under 4» :
 • با انتخاب این گزینه اگر کمتر از ۴ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و اگر ۴گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی « Under 4.5»:
 • با انتخاب این گزینه اگر کمتر از ۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی « Under 5» :
 • با انتخاب این گزینه اگر کمتر از ۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و اگر ۵ گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.

۵ – FC Slutsk (Reserves) Total Goals

در این آپشن از ما خواسته شده تا مجموع گل های FC Slutsk در بازی را تعیین کنیم. این آپشن مشابه آپشن بالا می باشد با این تفاوت که آپشن بالا برای مجموع گل هر دو تیم بوده و این آپشن تنها برای مجموع تیم FC Slutsk می باشد

این آپشن دارای ۸ گزینه می باشد که ۴ مورد از آنها را برای مثال شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «Over 1.5» اگر ۲ گل و بیشتر توسط FC Slutsk زده شود برنده ی شرط می شویم و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • و گزینه ی « Under 1.5» اگر ۲ گل و بیشتر توسط FC Slutsk زده شود بازنده ی شرط می شویم و در غیر اینصورت برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «Over 3» : با انتخاب این گزینه اگر بالای ۳ گل توسط FC Slutsk در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و اگر ۳ گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی « Under 3» : با انتخاب این گزینه اگر کمتر از ۳ گل توسط FC Slutsk در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و اگر ۳ گل توسط FC Slutsk زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.

۶ – FC Energetik-BGU (Reserves) Total Goals

در این آپشن از ما خواسته شده تا مجموع گل های FC Energetik-BGU در بازی را تعیین کنیم. 

این آپشن دارای ۱۰ گزینه می باشد که در زیر ۴ مورد از آن ها را برای مثال شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «Over 0.5» به این معناست که در بازی توسط FC Energetik-BGUگل زده خواهد شد.
 • و گزینه ی «Under 0.5» به این معناست که در بازی توسط FC Energetik-BGU گل زده نمی شود.
 • گزینه ی «Over 1.5» اگر ۲ گل و بیشتر توسط FC Energetik زده شود برنده ی شرط می شویم و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • و گزینه ی « Under 1.5» اگر ۲ گل و بیشتر توسط FC Energetik زده شود بازنده ی شرط می شویم و در غیر اینصورت برنده ی شرط خواهیم بود.

۷ – Both Team To Score

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم که هر دو تیم در طول تمام مسابقه گل می زنند یا نه

 • اگر از نظر ما هر دو تیم گل می زنند گزینه ی «Yes» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما هر دو تیم گل نمی زنند گزینه ی «No» را انتخاب می کنیم.

۸ – Goals Handicap

در این آپشن ۱۲ گزینه داده شده است . در این گزینه هندیکپ تیم ها از ما پرسیده شده است. پیش از این هندیکپ به طور کامل در یک مطلب به طور کامل توضیح داده شده است که می توانید با مطالعه ی آن به نحو احسن هندیکپ را فرا بگیرید.

ما در این جا ۶ گزینه را برای شما به عنوان مثال شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی « FC Slutsk (Reserves) (-2) » به این معناست که اگر ۲ گل از گل های تیم Slutsk کم کنیم باز هم برنده ی بازی بشود که در آن صورت برنده ی شرط خواهیم بود. در صورتی که با کم کردن ۲ گل از گل های تیم Slutsk بازی مساوی بشود شرط برگشت خورده و در غیر این دو حالت بازنده ی شرط خواهیم بود.
  • گزینه ی « FC Slutsk (Reserves) (-1.5) » به این معناست که اگر ۱.۵ گل از گل های تیم Slutsk کم کنیم برنده ی بازی بشود که در این صورت برنده ی شرط خواهیم بود. در غیر اینصورت بازنده ی شرط می شویم.
 • گزینه ی « FC Slutsk (Reserves) (0) » به معنای مساوی فسخ شرط تیم Slutsk می باشد. یعنی اگر تیم Slutsk ببرد برنده ی شرط خواهیم بود. اگر مساوی کند شرط ما فسخ شده و اگر ببازد شرط را خواهیم باخت.
 • گزینه ی « FC Slutsk (Reserves) (+0.5) » به این معناست که اگر ۰.۵ گل به گل های تیم Slutsk اضافه کنیم برنده ی بازی شود. که در آنصورت ما برنده ی شرط خواهیم شد. در غیر اینصورت بازنده ی شرط می شویم.
 • گزینه ی «FC Energetik-BGU (Reserves) (+2)» به این معناست که اگر ۲ گل به گل های تیم Energetik اضافه کنیم برنده ی بازی بشود که در آن صورت برنده ی شرط خواهیم بود. در صورتی که با اضافه کردن ۲ گل به گل های تیم Energetik بازی مساوی بشود شرط برگشت خورده و در غیر این دو حالت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «FC Energetik-BGU (Reserves) (+1.5)» به این معناست که اگر ۱.۵ گل به گل های تیم Energetik اضافه کنیم برنده ی بازی بشود که در این صورت برنده ی شرط خواهیم بود. در غیر اینصورت بازنده ی شرط می شویم.

۹ – Goals Asian Handicap

این آپشن دارای ۱۴ گزینه می باشد. که ما برای مثال ۴ مورد از آنها را برای شما شرح می دهیم.

 • گزینه ی « FC Slutsk (Reserves) (-2.25) » دارای دو حالت بالا و پایین می باشد. حالت بالای این گزینه ۲.۵ و حالت پایین این گزینه ۲ می باشد.

اگر تیم Slutsk با اختلاف ۳ گل و بالای ۳ گل بازی را ببرد تمام شرط ما با برد مواجه می شود.

اگر با اختلاف ۲ گل ببرد به ازای حالت بالا نیمی از شرط ما بازنده شده و به ازای حالت پایین شرط ما برگشت داده می شود.

در غیر این دو صورت شرط ما بازنده خواهد بود.

 • گزینه ی « FC Slutsk (Reserves) (-0.75) » دارای دو حالت بالا و پایین می باشد. حالت بالای این گزینه ۱ و حالت پایین آن ۰.۵ می باشد.

اگر تیم Slutsk با اختلاف ۲ گل و بیشتر از ۲ گل برنده شود ما برنده ی شرط خود خواهیم بود.

اگر با اختلاف ۱ گل برنده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت داده شده و به ازای حالت پایین نیمی از شرط برنده می شود.

در غیر این دو صورت شرط ما بازنده خواهد بود.

 • « FC Slutsk (Reserves) (+0.75) » دارای دو حالت بالا و پایین می باشد. حالت بالای این گزینه ۱ و حالت پایین آن ۰.۵ می باشد.

اگر تیم Slutsk با اختلاف ۲ گل و بیشتر از ۲ گل بازنده شود شود ما بازنده ی شرط خود خواهیم بود.

اگر با اختلاف ۱ گل بازنده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت داده شده و به ازای حالت پایین نیمی از شرط بازنده می شود.


در غیر این دو صورت شرط ما برنده خواهد بود.

 • گزینه ی «FC Energetik-BGU (Reserves) (+2.25)» دارای دو حالت بالا و پایین می باشد. حالت بالای این گزینه ۲.۵ و حالت پایین این گزینه ۲ می باشد.

اگر تیم Energetik با اختلاف ۳ گل و بالای ۳ گل بازی را ببازد تمام شرط ما با باخت مواجه می شود.

اگر با اختلاف ۲ گل ببازد به ازای حالت بالا نیمی از شرط ما برنده شده و به ازای حالت پایین شرط ما برگشت داده می شود.

در غیر این دو صورت شرط ما برنده خواهد بود.

۱۰ – Goals Handicap 3 Way

در این آپشن ۱۵ مورد داریم که برای مثال ۳ گزینه از آن را برای شما شرح خواهیم داد.

 • در گزینه ی « FC Slutsk (Reserves) (-3) » اگر ۳ گل از گل های تیم Slutsk کم کنیم باز هم باید برنده ی بازی بشود تا ما برنده ی شرط خود باشیم.
 • در گزینه ی « Tie: FC Energetik-BGU (Reserves) (+3) »اگر دقیقاً ۳ گل به گل های تیم Energetik اضافه کنیم بازی باید مساوی شود.
 • در گزینه ی «FC Energetik-BGU (Reserves) (+3)» اگر ۳ گل به گل های تیم Energetik اضافه کنیم باید برنده ی بازی بشود تا برنده ی شرط خود باشیم.

۱۱ – Total goals Asian

در این آپشن از ما خواسته شده تا مجموع آسیایی را تعیین کنیم. که برای مثال ۴ مورد از گزینه ها را برای شما شرح خواهیم داد.

در گزینه ی «Over 2.25» :

 • اگر دو تیم در مجموع ۳ گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم برد .

 • اگر ۲ گل بزنند نیمی از شرط را خواهیم باخت و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و اگر کمتر از ۲ گل در بازی زده شود شرط را خواهیم باخت.

در گزینه ی «Under 2.25» :

 • اگر دو تیم در مجموع ۳ گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم باخت.

 • اگر ۲ گل بزنند نیمی از شرط را خواهیم برد و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و اگر کمتر از ۲ گل در بازی زده شود شرط را خواهیم برد.

در گزینه ی «Over 2.75» :

 • اگر دو تیم در مجموع ۴ گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم برد .

 • اگر ۳ گل بزنند نیمی از شرط را خواهیم برد و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و اگر کمتر از ۳ گل در بازی زده شود شرط را خواهیم باخت.

در گزینه ی «Under 2.75» :

 • اگر دو تیم در مجموع ۴ گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم باخت.

 • اگر ۳ گل بزنند نیمی از شرط را خواهیم باخت و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و اگر کمتر از ۳ گل در بازی زده شود شرط را خواهیم برد.

۱۲ – Total Goals Odd/Even

در این آپشن  زوج یا فرد بودن مجموع گل ها را تعیین می کنیم .

 • اگر از نظر ما مجموع گل ها زوج می شود گزینه ی «Even» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما مجموع گل ها فرد می شود گزینه ی «Odd» را انتخاب می کنیم.

۱۳ – FC Slutsk (Reserves) To Score

همانطور که از آپشن بر می آید باید تعیین کنیم که تیم Slutsk در هر دو نیمه ی اول و دوم گل خواهد زد یا خیر

 • اگر از نظر ما تیم Slutsk در هر دو نیمه گل می زند گزینه ی «Yes» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما تیم Slutsk در هر دو نیمه گل نمی زند گزینه ی «No» را انتخاب می کنیم.

۱۴ – FC Energetik-BGU (Reserves) To Score

همانطور که از آپشن بر می آید باید تعیین کنیم که تیم Energetik در هر دو نیمه ی اول و دوم گل خواهد زد یا خیر

 • اگر از نظر ما تیم Energetikدر هر دو نیمه گل می زند گزینه ی «Yes» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما تیم Energetikدر هر دو نیمه گل نمی زند گزینه ی «No» را انتخاب می کنیم.

۱۵ – Double Chance And Both To Score

این آپشن دارای ۶ گزینه ی مختلف می باشد که در زیر آنها را شرح خواهیم داد:

 • گزینه ی « ۱X And (Both Team To Score – Yes) » به این معناست که اگر تیم ۱ ببرد یا مساوی کند و هر دو تیم گل بزنند برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی « ۱۲And (Both Team To Score – Yes) » به این معناست که اگر یکی از دو تیم ببرد و هر دو تیم گل بزنند برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی « X2 And (Both Team To Score – Yes) » به این معناست که اگر تیم ۲ ببرد یا مساوی کند و هر دو تیم گل بزنند برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی « ۱X And (Both Team To Score – No) » به این معناست که اگر تیم ۱ ببرد یا مساوی کند و هر دو تیم گل نزنند برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی « ۱۲And (Both Team To Score – No) » به این معناست که اگر یکی از دو تیم ببرد و هر دو تیم گل نزنند برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی « X2 And (Both Team To Score – No) » به این معناست که اگر تیم ۲ ببرد یا مساوی کند و هر دو تیم گل نزنند برنده ی شرط خواهیم بود.

۱۶ – Outcome And Total Goals 1.5

در این آپشن نتیجه بازی و این که بازی بالای ۱.۵ گل خواهد داشت یا پایین ۱.۵ گل از ما پرسیده شده است.

در این آپشن ۱۲ گزینه داریم که ۵ مورد از آن ها را به عنوان مثال برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی « FC Slutsk (Reserves) and Over 1.5 » به این معناست که بازی را تیم Slutsk خواهد برد و بازی بالای ۱.۵ گل خواهد داشت.
 • گزینه ی « Draw and Over 1.5 » به این معناست که بازی مساوی می شود و بازی بالای ۱.۵ گل خواهد داشت.
 • گزینه ی « ۱X and Over 1.5 » به معنای برد یا مساوی تیم ۱ و بالای ۱.۵ گل می باشد.
 • گزینه ی « ۱۲and Over 1.5 » به معنای برد تیم ۱ یا تیم ۲ و بالای ۱.۵ گل می باشد.
 • گزینه ی « ۲X and Under 1.5 » به معنای برد یا مساوی تیم ۲ و پایین ۱.۵ گل می باشد.

۱۷ – Outcome And Total Goals 2.5

در این آپشن نتیجه بازی و این که بازی بالای ۲.۵ گل خواهد داشت یا پایین ۲.۵ گل از ما پرسیده شده است.

در این آپشن ۱۲ گزینه داریم که ۵ مورد از آن ها را به عنوان مثال برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی « FC Slutsk (Reserves) and Over 2.5  » به این معناست که بازی را تیم Slutsk خواهد برد و بازی بالای ۲.۵ گل خواهد داشت.
 • گزینه ی « Draw and Over 2.5 » به این معناست که بازی مساوی می شود و بازی بالای ۲.۵ گل خواهد داشت.
 • گزینه ی « ۱X and Over 2.5 » به معنای برد یا مساوی تیم ۱ و بالای ۲.۵ گل می باشد.
 • گزینه ی « ۱۲and Over 2.5» به معنای برد تیم ۱ یا تیم ۲ و بالای ۲.۵ گل می باشد.
 • گزینه ی « ۲X and Under 2.5 » به معنای برد یا مساوی تیم ۲ و پایین ۲.۵ گل می باشد.

۱۸ – Outcome And Total Goals 3.5

در این آپشن نتیجه بازی و این که بازی بالای ۳.۵ گل خواهد داشت یا پایین ۳.۵ گل از ما پرسیده شده است.

در این آپشن ۱۲ گزینه داریم که ۵ مورد از آن ها را به عنوان مثال برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی « FC Slutsk (Reserves) and Over 3.5 » به این معناست که بازی را تیم Slutsk خواهد برد و بازی بالای ۳.۵ گل خواهد داشت.
 • گزینه ی « Draw and Over 3.5 » به این معناست که بازی مساوی می شود و بازی بالای ۳.۵ گل خواهد داشت.
 • گزینه ی « ۱X and Over 3.5 » به معنای برد یا مساوی تیم ۱ و بالای ۳.۵ گل می باشد.
 • گزینه ی « ۱۲and Over 3.5 » به معنای برد تیم ۱ یا تیم ۲ و بالای ۳.۵ گل می باشد.
 • گزینه ی « ۲X and Under 3.5 » به معنای برد یا مساوی تیم ۲ و پایین ۳.۵ گل می باشد.

۱۹ – Outcome And Total Goals 4.5

در این آپشن نتیجه بازی و این که بازی بالای ۴.۵ گل خواهد داشت یا پایین ۴.۵ گل از ما پرسیده شده است.

در این آپشن ۱۲ گزینه داریم که ۵ مورد از آن ها را به عنوان مثال برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی « FC Slutsk (Reserves) and Over 4.5 » به این معناست که بازی را تیم Slutsk خواهد برد و بازی بالای ۴.۵ گل خواهد داشت.
 • گزینه ی « Draw and Over 4.5 » به این معناست که بازی مساوی می شود و بازی بالای ۴.۵ گل خواهد داشت.
 • گزینه ی « ۱X and Over 4.5 » به معنای برد یا مساوی تیم ۱ و بالای ۴.۵ گل می باشد.
 • گزینه ی « ۱۲and Over 4.5 » به معنای برد تیم ۱ یا تیم ۲ و بالای ۴.۵ گل می باشد.
 • گزینه ی « ۲X and Under 4.5 » به معنای برد یا مساوی تیم ۲ و پایین ۴.۵ گل می باشد.

۲۰ – FC Slutsk (Reserves) Total Goals (Exact)

در این آپشن ۵ گزینه مشاهده می شود که در ذیل آنها را برای شما رح خواهیم داد.

 • گزینه ی «۰» به این معناست که هیچ گلی را از تیم Slutsk شاهد نخواهیم بود.
 • گزینه ی «۱» به این معناست که ۱ گل از تیم Slutsk شاهد خواهیم بود.
 • گزینه ی «۲» به این معناست که ۲ گل از تیم Slutsk شاهد خواهیم بود.
 • گزینه ی «۳» به این معناست که ۳ گل از تیم Slutsk شاهد خواهیم بود.
 • گزینه ی «+۴» به این معناست که بیش از ۴ گل از تیم Slutsk شاهد خواهیم بود.

۲۱ – FC Energetik-BGU (Reserves) Total Goals (Exact)

در این آپشن ۵ گزینه مشاهده می شود که در ذیل آنها را برای شما رح خواهیم داد.

 • گزینه ی «۰» به این معناست که هیچ گلی را از تیم Energetik شاهد نخواهیم بود.
 • گزینه ی «۱» به این معناست که ۱ گل از تیم Energetik شاهد خواهیم بود.
 • گزینه ی «۲» به این معناست که ۲ گل از تیم Energetik شاهد خواهیم بود.
 • گزینه ی «۳» به این معناست که ۳ گل از تیم Energetik شاهد خواهیم بود.
 • گزینه ی «+۴» به این معناست که بیش از ۴ گل از تیم Energetik شاهد خواهیم بود.

۲۲ – Total Goals (Bands)

در این آپشن مجموع گل خواسته شده است که دارای ۴ گزینه می باشد.

گزینه ی «0or 1» به این معناست که مجموع گل ها ۰ یا ۱ گل خواهد بود.

گزینه ی «۳ ۲or » به این معناست که مجموع گل ها ۲ یا ۳ گل خواهد بود.

گزینه ی «۶ ۴to» به این معناست که مجموع گل ها ۴ تا ۶ گل خواهد بود.

گزینه ی « ۷or more » به این معناست که مجموع گل ها ۷ گل یا بیشتر خواهد بود.

۲۳ – Correct Score

یکی از آپشن هایی که معمولاً در صحبت های محاوره ای نفرات نیز به شدت در مورد آن صحبت می شود آپشن نتیجه دقیق بازی می باشد.
که در برخی از سایت ها با exact result یا عبارت های مشابه دیگر نیز نشان داده می شود.
در این آپشن ما نتیجه ی دقیق مسابقه در طول وقت های قانونی (۹۰ دقیقه و وقت های اضافی معمول مسابقه )را تعیین می کنیم.
دقت داشته باشید که در بازی های حذفی که بازی به دو وقت اضافه ی ۱۵ دقیقه ای و ضربات پنالتی کشیده می شود شرط ما دقیقاً تا ۹۰ دقیقه و وقت های اضافی که در تمامی بازی ها وجود دارد لحاظ می شود.

عدد سمت راست نقل قول(:) نمایانگر تعداد گل های زده ی مهمان است.
عدد سمت چپ نقل قول(:) نمایانگر تعداد گل های زده ی میزبان در طول نود دقیقه می باشد.
برای مثال در گزینه ی ۴-۲ یعنی تعداد گل های زده شده توسط میزبان ۴ است . تعداد گل های زده شده توسط مهمان ۲ خواهد بود و بدین معنا است که میزبان با نتیجه ی ۴ بر ۲ برنده ی بازی خواهد شد.
یا مثلاً گزینه ی ۰-۴ به این معناست که تیم مهمان با نتیجه ی ۴ بر ۰ به پیروزی دست می یابد.

۲۴ – ۱st Half Result

این آپشن از ما نتیجه ی مسابقه در نیمه ی اول را خواسته است.
دقت داشته باشید که در این آپشن نتیجه ی مسابقه در تمام بازی مد نظر نیست و ملاک ما فقط نتیجه ی نیمه ی اول مسابقه می باشد.

 • اگر انتخاب ما این است که تیم Slutsk نیمه ی اول بازی را می برد گزینه ی «FC Slutsk (Reserves)»را انتخاب می کنیم.
 • اگر انتخاب ما این است که تیم Energetik نیمه ی اول بازی را می برد گزینه ی «FC Energetik-BGU (Reserves)» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر انتخاب ما این است که هیچیک از دو تیم برنده ی نیمه ی اول نمی شود و در نیمه ی اول بازی به تساوی می انجامد گزینه ی draw را انتخاب می کنیم.

۲۵ – ۱st Half Double Chance

در این آپشن سه گزینه داریم که در زیر برای شما توضیح داده خواهند شد.

 • گزینه ی« ۱۲ » به معنای برد یکی از دو تیم در نیمه ی اول می باشد. به عبارت دیگر نیمه ی اول مساوی نمی شود.
 • گزینه ی« x1 » به معنای برد یا مساوی تیم ۱ در نیمه ی اول می باشد.
 • و گزینه ی « x2 » به معنای برد یا مساوی تیم ۲ در نیمه ی اول می باشد.

۲۶ – ۱st Half Goals Handicap

در این آپشن از ما  هندیکپ در نیمه ی اول خواسته شده است که  3 گزینه از آن را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی « FC Slutsk (Reserves) (-1) » به این معناست که اگر ۱ گل از گل های تیم Slutsk در نیمه ی اول کم کنیم باز هم برنده ی مسابقه شود.

در صورتی که با کم کردن ۱ گل از گل های تیم Slutsk در نیمه ی اول بازی به تساوی بینجامد شرط ما برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده ی شرط می شویم.

 • گزینه ی « FC Slutsk (Reserves) (-0.5) » به این معناست که اگر ۰.۵ گل از گل های تیم Slutsk در نیمه ی اول کم کنیم برنده ی بازی شود.
 • گزینه ی « FC Slutsk (Reserves) (0) » به معنای مساوی فسخ شرط تیم Slutsk در نیمه ی اول خواهد بود. یعنی اگر تیم Slutsk در نیمه ی اول بازی را ببرد شرط ما با برد مواجه می شود. اگر بازی در نیمه ی اول به تساوی بینجامد شرط ما برگشت خورده و اگر تیم Slutsk بازی را در نیمه ی اول ببازد شرط خود را خواهیم باخت.

۲۷ – ۱st Half Goals Asian Handicap

این آپشن دارای ۶ گزینه می باشد که دو گزینه ی آن را به عنوان مثال برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی « FC Slutsk (Reserves) (-0.75) » دارای دو حالت بالا و پایین می باشد. حالت بالای این گزینه ۱ و حالت پایین آن ۰.۵ می باشد.

اگر تیم Slutsk با اختلاف ۲ گل و بیشتر از ۲ گل در نیمه ی اول برنده شود ما برنده ی شرط خود خواهیم بود.

اگر با اختلاف ۱ گل در نیمه ی اول برنده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت داده شده و به ازای حالت پایین نیمی از شرط برنده می شود.

در غیر این دو صورت شرط ما بازنده خواهد بود.

 • « FC Energetik-BGU (Reserves) (+0.75) » دارای دو حالت بالا و پایین می باشد. حالت بالای این گزینه ۱ و حالت پایین آن ۰.۵ می باشد.

اگر تیم Energetik با اختلاف ۲ گل و بیشتر از ۲ گل در نیمه ی اول بازنده شود ما بازنده ی شرط خود خواهیم بود.

اگر با اختلاف ۱ گل در نیمه ی اول بازنده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت داده شده و به ازای حالت پایین نیمی از شرط بازنده می شود.


در غیر این دو صورت شرط ما برنده خواهد بود.

۲۸ – ۱st Half Total Goals

در این آپشن مجموع گل در نیمه ی اول از ما خواسته شده است.

 • گزینه ی «Over (1)» به این معناست که اگر ۲ گل و بیشتر در نیمه ی اول زده شود برنده خواهیم بود. اگر ۱ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت بازنده خواهیم بود.
 • گزینه ی « Over (1.5) » بدین معناست که اگر ۲ گل و بشتر در نیمه ی اول زده شود برنده خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده می شویم.
 • گزینه ی « Over (2) » به این معناست که اگر ۳ گل و بیشتر در نیمه ی اول زده شود برنده خواهیم بود. اگر ۲ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت بازنده خواهیم بود.
 • گزینه ی «Under (1)» به این معناست که اگر ۲ گل و بیشتر در نیمه ی اول زده شود بازنده خواهیم بود. اگر ۱ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت برنده خواهیم بود.
 • گزینه ی « Under (1.5) » بدین معناست که اگر ۲ گل و بشتر در نیمه ی اول زده شود بازنده خواهیم بود و در غیر اینصورت برنده می شویم.
 • گزینه ی «Under (2) » به این معناست که اگر ۳ گل و بیشتر در نیمه ی اول زده شود بازنده خواهیم بود. اگر ۲ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت برنده خواهیم بود.

۲۹ – ۱st Half Total Goals Asian

در این آپشن ۶ گزینه برای شرط بندی داریم که ۴ مورد از آن ها را برای مثال برای شما توضیح خواهیم داد.

دقت داشته باشید با توجه به آپشن تمامی موارد توضیح داده مربوط به نیمه ی اول مسابقه می باشند.

در گزینه ی «Over 1.25» :

 • اگر دو تیم در مجموع ۲ گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم برد .

 • اگر ۱ گل بزنند نیمی از شرط را خواهیم باخت و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و اگر کمتر از ۱ گل در بازی زده شود شرط را خواهیم باخت.

در گزینه ی «Under 1.25» :

 • اگر دو تیم در مجموع ۲ گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم باخت.

 • اگر ۱ گل بزنند نیمی از شرط را خواهیم برد و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و اگر کمتر از ۱ گل در بازی زده شود شرط را خواهیم برد.

در گزینه ی «Over 1.75» :

 • اگر دو تیم در مجموع ۳ گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم برد .

 • اگر ۲ گل بزنند نیمی از شرط را خواهیم برد و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و اگر کمتر از ۲ گل در بازی زده شود شرط را خواهیم باخت.

در گزینه ی «Under 1 .75» :

 • اگر دو تیم در مجموع ۳ گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم باخت.

 • اگر ۲ گل بزنند نیمی از شرط را خواهیم باخت و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و اگر کمتر از ۲ گل در بازی زده شود شرط را خواهیم برد.

۳۰ – ۱st Half FC Slutsk (Reserves) Total Goals

در این آپشن ۶ گزینه داده شده است که برای مثال ۴ گزینه از آن را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «Over (1)» به این معناست که اگر ۲ گل و بیشتر توسط تیم Slutsk در نیمه ی اول زده شود برنده خواهیم بود. اگر ۱ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت بازنده خواهیم بود.
 • گزینه ی « Over (1.5) » بدین معناست که اگر ۲ گل و بیشتر توسط تیم Slutsk در نیمه ی اول زده شود برنده خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده می شویم.
 • گزینه ی «Under (1)» به این معناست که به این معناست که اگر ۲ گل و بیشتر توسط تیم Slutsk در نیمه ی اول زده شود بازنده خواهیم بود. اگر ۱ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت برنده خواهیم بود.
 • گزینه ی « Under (1.5) » بدین معناست که بدین معناست که اگر ۲ گل و بیشتر توسط تیم Slutsk در نیمه ی اول زده شود بازنده خواهیم بود و در غیر اینصورت برنده می شویم.

۳۱ -۱st Half FC Energetik-BGU (Reserves) Total Goals

این آپشن شامل ۴ گزینه می باشد.

گزینه ی «Over (0.5)» به این معناست که در نیمه ی اول توسط تیم Energetik گل زده شود.

گزینه ی «Over (1)» به این معناست که اگر ۲ گل و بیشتر توسط تیم Energetik در نیمه ی اول زده شود برنده خواهیم بود. اگر ۱ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت بازنده خواهیم بود.

گزینه ی «Under (1)» به این معناست که به این معناست که اگر ۲ گل و بیشتر توسط تیم Energetik در نیمه ی اول زده شود بازنده خواهیم بود. اگر ۱ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت برنده خواهیم بود.

گزینه ی «Under (0.5)» به این معناست که در نیمه ی اول توسط تیم Energetik گل زده نشود.

۳۲ – ۱st Half Total Goals (Exact)

در این آپشن ۵ گزینه مشاهده می شود که در ذیل آنها را برای شما رح خواهیم داد.

 • گزینه ی «۰» به این معناست که هیچ گلی را در نیمه ی اول شاهد نخواهیم بود.
 • گزینه ی «۱» به این معناست که ۱ گل در نیمه ی اول شاهد خواهیم بود.
 • گزینه ی «۲» به این معناست که ۲ گل در نیمه ی اول شاهد خواهیم بود.
 • گزینه ی «۳» به این معناست که ۳ گل در نیمه ی اول شاهد خواهیم بود.
 • گزینه ی «+۴» به این معناست که بیش از ۴ گل در نیمه ی اول شاهد خواهیم بود.

۳۳ – ۱st Half Correct Score

یکی از آپشن هایی که معمولاً در صحبت های محاوره ای نفرات نیز به شدت در مورد آن صحبت می شود آپشن نتیجه دقیق بازی می باشد.
که در برخی از سایت ها با exact result یا عبارت های مشابه دیگر نیز نشان داده می شود.
در این آپشن ما نتیجه ی دقیق مسابقه در نیمه ی اول را تعیین می کنیم.

عدد سمت راست نقل قول(:) نمایانگر تعداد گل های زده ی مهمان است.
عدد سمت چپ نقل قول(:) نمایانگر تعداد گل های زده ی میزبان در طول نود دقیقه می باشد.
برای مثال در گزینه ی ۴-۲ یعنی تعداد گل های زده شده توسط میزبان ۴ است.
تعداد گل های زده شده توسط مهمان ۲ خواهد بود.
و بدین معنا است که میزبان با نتیجه ی ۴ بر ۲ برنده ی بازی خواهد شد.
یا مثلاً گزینه ی ۰-۴ به این معناست که تیم مهمان با نتیجه ی ۴ بر ۰ به پیروزی دست می یابد.

۳۴ – ۱st Half Total Goals Odd/Even

در این آپشن  زوج یا فرد بودن مجموع گل ها در نیمه ی اول را تعیین می کنیم .

 • اگر از نظر ما مجموع گل ها زوج می شود گزینه ی «Even» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما مجموع گل ها فرد می شود گزینه ی «Odd» را انتخاب می کنیم.

۳۵ – ۲nd Half Result

این آپشن از ما نتیجه ی مسابقه در نیمه ی دوم را خواسته است . دقت داشته باشید که در این آپشن نتیجه ی مسابقه در تمام بازی مد نظر نبوده و ملاک ما فقط نتیجه ی چهل و پنج دقیقه دوم مسابقه می باشد.

این آپشن ۳ گزینه دارد.

 • اگر انتخاب ما این است که تیم Energetik نیمه ی دوم بازی را می برد گزینه ی «FC Energetik-BGU (Reserves)» را انتخاب می کنیم.
 • اگر انتخاب ما این است که تیم Slutks نیمه ی دوم بازی را می برد گزینه ی «FC Slutks (Reserves)»را انتخاب می کنیم.
 • و اگر انتخاب ما این است که هیچ یک از دو تیم برنده ی نیمه ی دوم نمی شود و در نیمه ی دوم بازی به تساوی می انجامد گزینه ی «Draw»را انتخاب می کنیم.

۳۶ – ۲nd Half Double Chance

این آپشن دارای گزینه های «۱x» ، «x2» و «۱۲» می باشد.

 • گزینه ی «x2» : در این گزینه اگر بازی در نیمه ی دوم مساوی شود یا تیم مهمان ببرد برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۱x» : در این گزینه اگر بازی در نیمه ی دوم مساوی شود یا تیم میزبان ببرد برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۱۲» : در این گزینه اگر یکی از دو تیم مهمان یا میزبان برنده ی بازی در نیمه ی دوم شود شرط را خواهیم برد به عبارتی دیگر اگر بازی مساوی نشود برنده ی شرط خواهیم بود. به این گزینه در برخی از سایت ها بدون مساوی نیز گفته می شود.

۳۷ – ۲nd Half Goals Handicap

در این آپشن از ما  هندیکپ در نیمه ی دوم خواسته شده است که  3 گزینه از آن را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی « FC Slutsk (Reserves) (-1) » به این معناست که اگر ۱ گل از گل های تیم Slutsk در نیمه ی دوم کم کنیم باز هم برنده ی مسابقه شود.

در صورتی که با کم کردن ۱ گل از گل های تیم Slutsk در نیمه ی دوم بازی به تساوی بینجامد شرط ما برگشت خورده و در غیر اینصورت بازنده ی شرط می شویم.

 • گزینه ی « FC Slutsk (Reserves) (-0.5) » به این معناست که اگر ۰.۵ گل از گل های تیم Slutsk در نیمه ی دوم کم کنیم برنده ی بازی شود.
 • گزینه ی « FC Slutsk (Reserves) (0) » به معنای مساوی فسخ شرط تیم Slutsk در نیمه ی دوم خواهد بود. یعنی اگر تیم Slutsk در نیمه ی دوم بازی را ببرد شرط ما با برد مواجه می شود. اگر بازی در نیمه ی دوم به تساوی بینجامد شرط ما برگشت خورده و اگر تیم Slutsk بازی را در نیمه ی دوم ببازد شرط خود را خواهیم باخت.

۳۸ – ۲nd Half Total Goals

در این آپشن مجموع گل در نیمه ی دوم از ما خواسته شده است.

این آپشن دارای ۱۴ گزینه می باشد که ما به عنوان مثال ۶ گزینه را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «Over (1)» به این معناست که اگر ۲ گل و بیشتر در نیمه ی دوم زده شود برنده خواهیم بود. اگر ۱ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت بازنده خواهیم بود.
 • گزینه ی « Over (1.5) » بدین معناست که اگر ۲ گل و بشتر در نیمه ی دوم زده شود برنده خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده می شویم.
 • گزینه ی « Over (2) » به این معناست که اگر ۳ گل و بیشتر در نیمه ی دوم زده شود برنده خواهیم بود. اگر ۲ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت بازنده خواهیم بود.
 • گزینه ی «Under (1)» به این معناست که اگر ۲ گل و بیشتر در نیمه ی دوم زده شود بازنده خواهیم بود. اگر ۱ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت برنده خواهیم بود.
 • گزینه ی « Under (1.5) » بدین معناست که اگر ۲ گل و بشتر در نیمه ی دوم زده شود بازنده خواهیم بود و در غیر اینصورت برنده می شویم.
 • گزینه ی «Under (2) » به این معناست که اگر ۳ گل و بیشتر در نیمه ی دوم زده شود بازنده خواهیم بود. اگر ۲ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت برنده خواهیم بود.

۳۹ – ۲nd Half Correct Score


در این آپشن ما نتیجه ی دقیق مسابقه در نیمه ی دوم را تعیین می کنیم.

عدد سمت راست نقل قول(:) نمایانگر تعداد گل های زده ی مهمان است.
عدد سمت چپ نقل قول(:) نمایانگر تعداد گل های زده ی میزبان در طول نود دقیقه می باشد.
برای مثال در گزینه ی ۳ -۱ یعنی تعداد گل های زده شده توسط میزبان ۳ است.
تعداد گل های زده شده توسط مهمان ۱ خواهد بود.
و بدین معنا است که میزبان با نتیجه ی ۳ بر ۱ برنده ی بازی خواهد شد.
یا مثلاً گزینه ی ۰-۳ به این معناست که تیم مهمان با نتیجه ی ۳ بر ۰ به پیروزی دست می یابد.

۴۰ – ۲nd Half Total Goals Odd/Even

در این آپشن  زوج یا فرد بودن مجموع گل ها در نیمه دوم را تعیین می کنیم .

 • اگر از نظر ما مجموع گل ها در نیمه دوم زوج می شود گزینه ی «Even» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما مجموع گل ها در نیمه دوم فرد می شود گزینه ی «Odd» را انتخاب می کنیم.

۴۱ – Last Team To Score

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم آخرین گل را کدام تیم می زند یا اینکه اصلاً گلی زده نمی شود.

اگر از نظر ما آخرین گل بازی را Energetik می زند.
گزینه ی «FC Energetik-BGU (Reserves)» را انتخاب می کنیم.

اگر از نظر ما آخرین گل بازی را Slutks می زند.
گزینه ی «FC Slutks (Reserves)» را انتخاب می کنیم.

و اگر از نظر ما هیچکدام از دو تیم در طول بازی گلی نمی زنند و بازی صفر صفر تمام می شود.
گزینه ی «No Goal» را انتخاب می کنیم.

۴۲ – Half Time/Full time

در این آپشن از ما نتیجه ی مسابقه در نیمه ی اول و تمام بازی خواسته شده است.

این آپشن ۹ گزینه به ما داده شده است که دو گزینه از آن را به عنوان مثال برای شما شرح خواهیم داد.

گزینه ی « FC Slutsk (Reserves)/FC Slutks (Reserves) » به این معناست که نیمه ی اول را تیم Slutsk برده و تمام بازی را نیز تیم Slutsk می برد.

گزینه ی « FC Slutsk (Reserves)/Draw » به این معناست که نیمه ی اول را تیم Slutsk برده و تمام بازی مساوی می شود.

۴۳ – Half With Most Goals

در این آپشن از ما پرسیده شده است که در کدام نیمه تعداد گل بیشتری زده خواهد شد.

این آپشن دارای ۳ گزینه می باشد.

 • گزینه ی «۲<1» به این معناست که در نیمه ی اول تعداد گل بیشتری زده خواهد شد.
 • گزینه ی «۲>1» به این معناست که در نیمه ی دوم تعداد گل بیشتری زده خواهد شد.
 • گزینه ی «۲=۱» به این معناست که تعداد گل زده شده در هر دو نیمه برابر خواهد بود.

۴۴ – Goals In Both Halves

همانطور که از آپشن بر می آید باید تعیین کنیم که در هر دو نیمه ی اول و دوم گل زده خواهد شد یا خیر

 • اگر از نظر ما در هر دو نیمه ی اول و دوم گل زده خواهد شد گزینه ی «Yes» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما در هر دو نیمه ی اول و دوم گل زده نخواهد شد گزینه ی «No» را انتخاب می کنیم.

۴۵ – FC Slutsk (Reserves) Score in Both Halves

همانطور که از آپشن بر می آید باید تعیین کنیم که تیم Slutsk در هر دو نیمه ی اول و دوم گل خواهد زد یا خیر

 • اگر از نظر ما تیم Slutsk در هر دو نیمه گل می زند گزینه ی «Yes» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما تیم Slutsk در هر دو نیمه گل نمی زند گزینه ی «No» را انتخاب می کنیم.

۴۶ -FC Energetik-BGU (Reserves) Score in Both Halves

همانطور که از آپشن بر می آید باید تعیین کنیم که تیم Energetik در هر دو نیمه ی اول و دوم گل خواهد زد یا خیر

 • اگر از نظر ما تیم Energetik در هر دو نیمه گل می زند گزینه ی «Yes» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما تیم Energetik در هر دو نیمه گل نمی زند گزینه ی «No» را انتخاب می کنیم.

۴۷ – FC Slutsk (Reserves) Win Both Halves

در این آپشن باید تعیین کنیم تیم Slutsk برنده ی هر دو نیمه خواهد شد یا خیر

 • اگر از نظر ما تیم Slutsk برنده ی هر دو نیمه ی بازی می شود گزینه ی «Yes» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما تیم Slutsk برنده ی هر دو نیمه ی بازی نمی شود گزینه ی «No» را انتخاب می کنیم.

۴۸ – FC Energetik-BGU (Reserves) Win Both Halves

در این آپشن باید تعیین کنیم تیم Energetik برنده ی هر دو نیمه خواهد شد یا خیر

 • اگر از نظر ما تیم Energetik برنده ی هر دو نیمه ی بازی می شود گزینه ی «Yes» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما تیم Energetik برنده ی هر دو نیمه ی بازی نمی شود گزینه ی «No» را انتخاب می کنیم.

۴۹ – FC Slutsk (Reserves) Score in First Half

همانطور که از آپشن بر می آید باید تعیین کنیم که تیم Slutsk در نیمه ی اول گل خواهد زد یا خیر

 • اگر از نظر ما تیم Slutsk در نیمه اول گل می زند گزینه ی «Yes» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما تیم Slutsk در نیمه اول نیمه گل نمی زند گزینه ی «No» را انتخاب می کنیم.

۵۰ – FC Energetik-BGU (Reserves) Score in First Half

همانطور که از آپشن بر می آید باید تعیین کنیم که تیم Energetik در نیمه ی اول گل خواهد زد یا خیر

 • اگر از نظر ما تیم Energetik در نیمه اول گل می زند گزینه ی «Yes» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما تیم Energetik در نیمه اول نیمه گل نمی زند گزینه ی «No» را انتخاب می کنیم.

۵۱ – Goal in First Half

در این آپشن تعیین می کنیم که در نیمه ی اول گل زده می شود یا خیر

 • اگر از نظر ما در نیمه ی اول گل زده می شود گزینه ی «Yes» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما در نیمه ی اول گل زده نمی شود گزینه ی «No» را انتخاب می کنیم.

۵۲ – Goal in Second Half

در این آپشن تعیین می کنیم که در نیمه ی دوم گل زده می شود یا خیر

 • اگر از نظر ما در نیمه ی دوم گل زده می شود گزینه ی «Yes» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما در نیمه ی دوم گل زده نمی شود گزینه ی «No» را انتخاب می کنیم.

۵۳ – Both Half Less Than 1.5 Goal

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم که آیا در هر دو نیمه پایین ۱.۵ گل خواهیم داشت یا خیر

 • اگر از نظر ما در هر دو نیمه کمتر از ۱.۵ گل زده می شود گزینه ی «Yes» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما در هر دو نیمه کمتر از ۱.۵ گل زده نمی شود(بیشتر از ۱.۵ گل زده می شود) گزینه ی «No» را انتخاب می کنیم.

۵۴ – FC Slutsk (Reserves) To Win To Nil

در این آپشن از ما خواسته شده تا حدس بزنیم که آیا تیم Slutsk بازی را با برد و بدون گل خورده به پایان می رساند یا خیر

این آپشن دارای دو گزینه می باشد که در زیر آنها را برای شما شرح می دهیم.

 • اگر از نظر ما تیم Slutsk بازی را بدون گل خورده و با پیروزی پشت سر بگذارد گزینه ی «Yes» را انتخاب می کنیم.
 • اگر از نظر ما تیم Slutsk بازی را بدون گل خورده و با پیروزی پشت سر نگذارد گزینه ی «No» را انتخاب می کنیم.

۵۵ -FC Stutsk (Reserves) Win By Two or Three Goals

در این آپشن از ما پرسیده شده که آیا تیم Stutsk بازی را با ۲ یا ۳ گل خواهد برد یا خیر .

 • اگر از نظر ما تیم Stutsk بازی را با ۲ یا ۳ گل خواهد برد گزینه ی «yes» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما تیم Stutsk بازی را با ۲ یا ۳ گل نخواهد برد گزینه ی «no» را انتخاب می کنیم.

۵۶ – FC Energetik-BGU (Reserves) Win By Two or Three Goals

در این آپشن از ما پرسیده شده که آیا تیم Energetikبازی را با ۲ یا ۳ گل خواهد برد یا خیر .

 • اگر از نظر ما تیم Energetikبازی را با ۲ یا ۳ گل خواهد برد گزینه ی «yes» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما تیم Energetikبازی را با ۲ یا ۳ گل نخواهد برد گزینه ی «no» را انتخاب می کنیم.

۵۷ – FC Slutsk (Reserves) Win By One Goal or Draw

در این آپشن از ما پرسیده شده که آیا تیم Stutsk بازی را با« ۱ گل خواهد برد یا مساوی خواهد شد» یا که خیر .

 • اگر از نظر ما تیم Stutsk بازی را با ۱ گل خواهد برد یا مساوی خواهد شد گزینه ی «yes» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما تیم Stutsk بازی را ۱ گل خواهد نبرد یا مساوی نخواهد شد گزینه ی «no» را انتخاب می کنیم.

۵۸ – FC Slutsk (Reserves) Will Win at Least in One of The Halves

در این آپشن از ما پرسیده شده است که آیا تیم Slutsk حداقل یکی از دو نیمه را خواهد برد یا خیر.

 • اگر از نظر ما تیم Stutsk حداقل یکی از دو نیمه را خواهد برد گزینه ی «yes» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما تیم Stutsk حداقل یکی از دو نیمه را نخواهد برد گزینه ی «no» را انتخاب می کنیم.

۵۹ – FC Slutsk(Reserves) Will Win 1st Half And Won’t Win The Match

در این آپشن از ما پرسیده شده است که تیم Slutsk نیمه ی اول را خواهد برد ولی تمام بازی را نخواهد برد؟

اگر از نظر ما تیم Stutsk نیمه ی اول را خواهد برد ولی تمام بازی را نخواهد برد گزینه ی «yes» را انتخاب می کنیم در غیر اینصورت گزینه ی «no» را انتخاب می کنیم.

۶۰ – FC Energetik(Reserves) Will Win 1st Half And Won’t Win The Match

در این آپشن از ما پرسیده شده است که تیم Energetik نیمه ی اول را خواهد برد ولی تمام بازی را نخواهد برد؟

اگر از نظر ما تیم Energetik نیمه ی اول را خواهد برد ولی تمام بازی را نخواهد برد گزینه ی «yes» را انتخاب می کنیم در غیر اینصورت گزینه ی «no» را انتخاب می کنیم.

۶۱ – ۱st Half Or Match Result

در این آپشن از ما پرسیده شده است که نتیجه در نیمه ی اول یا تمام مسابقه چه خواهد شد.

 • در صورتیکه از نظر ما تیم Energetik در نیمه ی اول یا تمام مسابقه بازی را می برد گزینه ی « FC Energetik(Reserves)» را انتخاب می کنیم.
 • در صورتیکه از نظر ما تیم Slutsk در نیمه ی اول یا تمام مسابقه بازی را می برد گزینه ی «FC Slutsk(Reserves)» را انتخاب می کنیم.
 • و در صورتیکه از نظر ما در نیمه ی اول یا تمام مسابقه بازی مساوی می شود گزینه ی «x» را انتخاب می کنیم.

۶۲ – Match Score Draw

در این آپشن از ما پرسیده شده است که تعداد گل های بازی مساوی خواهد شد یا خیر

اگر از نظر ما تعداد گل های بازی مساوی خواهد شد گزینه ی «yes» را انتخاب می کنیم در غیر اینصورت گزینه ی «no» را انتخاب می کنیم.

۶۳ – Exact Number Of Goals

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعداد گل های زده شده در بازی را حدس بزنیم .

در این آپشن ۷ گزینه ی مختلف داده شده است که به ترتیب در مورد آنها توضیح خواهیم داد.

 • گزینه ی « ۱ exactly» :
  با انتخاب این گزینه اگر ۱ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۳ exactly » :
  با انتخاب این گزینه اگر ۳ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «۲ exactly » :
  با انتخاب این گزینه اگر ۲ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی « exactly 5»:
  با انتخاب این گزینه اگر ۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی « exactly 4» :
  با انتخاب این گزینه اگر ۴ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «exactly 6 or mor» :
  با انتخاب این گزینه اگر ۶ گل و ۶ گل به بالا در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • گزینه ی «no goal» به این معناست که هیچ گل در بازی زده نشود.

۶۴ – Exactly 1 Goal in The Match

در این گزینه از ما پرسیده شده است که آیا دقیقاً ۱ گل در بازی زده می شود یا خیر

اگر از نظر ما دقیقاً ۱ گل در بازی زده می شود گزینه ی «yes» را انتخاب می کنیم در غیر اینصورت گزینه ی «no» را انتخاب می کنیم.

۶۵ – Exactly 2 Goal in The Match

در این گزینه از ما پرسیده شده است که آیا دقیقاً ۲ گل در بازی زده می شود یا خیر

اگر از نظر ما دقیقاً ۲ گل در بازی زده می شود گزینه ی «yes» را انتخاب می کنیم در غیر اینصورت گزینه ی «no» را انتخاب می کنیم.

۶۶ – Exactly 3 Goal in The Match

در این گزینه از ما پرسیده شده است که آیا دقیقاً ۳ گل در بازی زده می شود یا خیر

اگر از نظر ما دقیقاً ۳ گل در بازی زده می شود گزینه ی «yes» را انتخاب می کنیم در غیر اینصورت گزینه ی «no» را انتخاب می کنیم.

۶۷ – Exactly 4 Goal in The Match

در این گزینه از ما پرسیده شده است که آیا دقیقاً ۴ گل در بازی زده می شود یا خیر

اگر از نظر ما دقیقاً ۴ گل در بازی زده می شود گزینه ی «yes» را انتخاب می کنیم در غیر اینصورت گزینه ی «no» را انتخاب می کنیم.

۶۸ – ۱-۱۵Min. Winner

در این گزینه از ما خواسته شده است تا برنده ی دقیقه ۱ تا ۱۵ را مشخص کنیم.

 • در صورتیکه از نظر ما تیم Energetik برنده ی دقیقه ۱ تا ۱۵ می شود گزینه ی « FC Energetik(Reserves)» را انتخاب می کنیم.
 • در صورتیکه از نظر ما تیم Slutsk برنده ی دقیقه ۱ تا ۱۵ می شود گزینه ی «FC Slutsk(Reserves)» را انتخاب می کنیم.
 • و در صورتیکه از نظر ما دقیقه ۱ تا ۱۵ مساوی می شود گزینه ی «x» را انتخاب می کنیم.

۶۹ – ۱-۱۵Min. Goals Handicap

در این گزینه مساوی فسخ شرط تیم ها از دقیقه ۱ تا ۱۵ از ما پرسیده شده است.

 • در صورتیکه نظر ما بر روی گزینه ی مساوی فسخ شرط تیم Slutsk از دقیقه ی ۱ تا ۱۵ می باشد گزینه ی «FC Slutsk(Reserves)» را انتخاب می کنیم.
 • در صورتیکه نظر ما بر روی گزینه ی مساوی فسخ شرط تیم Energetik از دقیقه ی ۱ تا ۱۵ می باشد گزینه ی « FC Energetik(Reserves)» را انتخاب می کنیم.

۷۰ – ۱-۱۵Min. Total Goals

این آپشن دارای ۴ گزینه می باشد که آنها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «Over (0.5)» به این معناست که بازی در ۱۵ دقیقه ی آغازین مسابقه گل خواهد داشت.
 • گزینه ی «Under (05)» به این معناست که بازی در ۱۵ دقیقه ی آغازین مسابقه گل نخواهد داشت.
 • گزینه ی «Over (1)» به این معناست که اگر ۲ گل و بیشتر در ۱۵ دقیقه ی آغازین مسابقه زده شود برنده خواهیم بود. اگر ۱ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت بازنده خواهیم بود.
 • گزینه ی «Under (1)» به این معناست که اگر ۲ گل و بیشتر در در ۱۵ دقیقه ی آغازین مسابقه زده شود بازنده خواهیم بود. اگر ۱ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت برنده خواهیم بود.

۷۱ – ۱-۱۵Min. FC Slutsk (Reserves) Total Goals

این آپشن دارای ۴ گزینه می باشد که آنها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «Over (0.5)» به این معناست که بازی در ۱۵ دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Slutsk گل خواهد داشت.
 • گزینه ی «Under (05)» به این معناست که بازی در ۱۵ دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Slutsk گل نخواهد داشت.
 • گزینه ی «Over (1)» به این معناست که اگر ۲ گل و بیشتر در ۱۵ دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Slutsk زده شود برنده خواهیم بود. اگر ۱ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت بازنده خواهیم بود.
 • گزینه ی «Under (1)» به این معناست که اگر ۲ گل و بیشتر در در ۱۵ دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Slutsk زده شود بازنده خواهیم بود. اگر ۱ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت برنده خواهیم بود.

۷۲ – ۱-۱۵Min. FC Enegetik-BGU (Reserves) Total Goals

این آپشن دارای ۴ گزینه می باشد که آنها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «Over (0.5)» به این معناست که بازی در ۱۵ دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Enegetik گل خواهد داشت.
 • گزینه ی «Under (05)» به این معناست که بازی در ۱۵ دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Enegetik گل نخواهد داشت.
 • گزینه ی «Over (1)» به این معناست که اگر ۲ گل و بیشتر در ۱۵ دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Enegetik زده شود برنده خواهیم بود. اگر ۱ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت بازنده خواهیم بود.
 • گزینه ی «Under (1)» به این معناست که اگر ۲ گل و بیشتر در در ۱۵ دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Enegetik زده شود بازنده خواهیم بود. اگر ۱ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت برنده خواهیم بود.

۷۳ – ۱-۱۵Min Both Teams to Score

در این گزینه از ما پرسیده شده است که در ۱۵ دقیقه ی ابتدای مسابقه هر دو تیم گل می زنند یا خیر.

اگر از نظر ما در ۱۵ دقیقه ی ابتدای مسابقه هر دو تیم گل می زنند گزینه ی «yes» را انتخاب می کنیم در غیر اینصورت گزینه ی «no» را انتخاب می کنیم.

۷۴ – ۱-۳۰Min. Winner

در این گزینه از ما خواسته شده است تا برنده ی دقیقه ۱ تا ۳۰ را مشخص کنیم.

 • در صورتیکه از نظر ما تیم Energetik برنده ی دقیقه ۱ تا ۳۰ می شود گزینه ی « FC Energetik(Reserves)» را انتخاب می کنیم.
 • در صورتیکه از نظر ما تیم Slutsk برنده ی دقیقه ۱ تا ۳۰ می شود گزینه ی «FC Slutsk(Reserves)» را انتخاب می کنیم.
 • و در صورتیکه از نظر ما دقیقه ۱ تا ۳۰ مساوی می شود گزینه ی «x» را انتخاب می کنیم.

۷۵ – ۱-۳۰Min. Goals Handicap

در این گزینه مساوی فسخ شرط تیم ها از دقیقه ۱ تا ۳۰ از ما پرسیده شده است.

 • در صورتیکه نظر ما بر روی گزینه ی مساوی فسخ شرط تیم Slutsk از دقیقه ی ۱ تا ۳۰ می باشد گزینه ی «FC Slutsk(Reserves)» را انتخاب می کنیم.
 • در صورتیکه نظر ما بر روی گزینه ی مساوی فسخ شرط تیم Energetik از دقیقه ی ۱ تا ۳۰ می باشد گزینه ی « FC Energetik(Reserves)» را انتخاب می کنیم.

۷۶ – ۱-۳۰Min. Total Goals

این آپشن دارای ۴ گزینه می باشد که آنها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «Over (0.5)» به این معناست که بازی در ۳۰ دقیقه ی آغازین مسابقه گل خواهد داشت.
 • گزینه ی «Under (05)» به این معناست که بازی در ۳۰ دقیقه ی آغازین مسابقه گل نخواهد داشت.
 • گزینه ی «Over (1)» به این معناست که اگر ۲ گل و بیشتر در ۳۰ دقیقه ی آغازین مسابقه زده شود برنده خواهیم بود. اگر ۱ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت بازنده خواهیم بود.
 • گزینه ی «Under (1)» به این معناست که اگر ۲ گل و بیشتر در در ۳۰ دقیقه ی آغازین مسابقه زده شود بازنده خواهیم بود. اگر ۱ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت برنده خواهیم بود.

۷۷ – ۱-۳۰Min. FC Slutsk (Reserves) Total Goals

این آپشن دارای ۴ گزینه می باشد که آنها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «Over (0.5)» به این معناست که بازی در ۳۰ دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Slutsk گل خواهد داشت.
 • گزینه ی «Under (05)» به این معناست که بازی در ۳۰ دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Slutsk گل نخواهد داشت.
 • گزینه ی «Over (1)» به این معناست که اگر ۲ گل و بیشتر در ۳۰ دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Slutsk زده شود برنده خواهیم بود. اگر ۱ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت بازنده خواهیم بود.
 • گزینه ی «Under (1)» به این معناست که اگر ۲ گل و بیشتر در ۳۰دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Slutsk زده شود بازنده خواهیم بود. اگر ۱ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت برنده خواهیم بود.

۷۸ – ۱-۳۰Min. FC Enegetik-BGU (Reserves) Total Goals

این آپشن دارای ۴ گزینه می باشد که آنها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «Over (0.5)» به این معناست که بازی در ۳۰ دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Enegetik گل خواهد داشت.
 • گزینه ی «Under (05)» به این معناست که بازی در ۳۰ دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Enegetik گل نخواهد داشت.
 • گزینه ی «Over (1)» به این معناست که اگر ۲ گل و بیشتر در ۳۰ دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Enegetik زده شود برنده خواهیم بود. اگر ۱ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت بازنده خواهیم بود.
 • گزینه ی «Under (1)» به این معناست که اگر ۲ گل و بیشتر در در ۳۰ دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Enegetik زده شود بازنده خواهیم بود. اگر ۱ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت برنده خواهیم بود.

۷۹ – ۱-۳۰Min. Both Teams to Score

در این گزینه از ما پرسیده شده است که در ۳۰ دقیقه ی ابتدای مسابقه هر دو تیم گل می زنند یا خیر.

اگر از نظر ما در ۳۰ دقیقه ی ابتدای مسابقه هر دو تیم گل می زنند گزینه ی «yes» را انتخاب می کنیم در غیر اینصورت گزینه ی «no» را انتخاب می کنیم.

۸۰ – ۱-۶۰Min. Winner

در این گزینه از ما خواسته شده است تا برنده ی دقیقه ۱ تا ۶۰ را مشخص کنیم.

 • در صورتیکه از نظر ما تیم Energetik برنده ی دقیقه ۱ تا ۶۰ می شود گزینه ی « FC Energetik(Reserves)» را انتخاب می کنیم.
 • در صورتیکه از نظر ما تیم Slutsk برنده ی دقیقه ۱ تا ۶۰ می شود گزینه ی «FC Slutsk(Reserves)» را انتخاب می کنیم.
 • و در صورتیکه از نظر ما دقیقه ۱ تا ۶۰ مساوی می شود گزینه ی «x» را انتخاب می کنیم.

۸۱ – ۱-۶۰Min. Goals Handicap

در این گزینه مساوی فسخ شرط تیم ها از دقیقه ۱ تا ۶۰ از ما پرسیده شده است.

 • در صورتیکه نظر ما بر روی گزینه ی مساوی فسخ شرط تیم Slutsk از دقیقه ی ۱ تا ۶۰ می باشد گزینه ی «FC Slutsk(Reserves)» را انتخاب می کنیم.
 • در صورتیکه نظر ما بر روی گزینه ی مساوی فسخ شرط تیم Energetik از دقیقه ی ۱ تا ۶۰ می باشد گزینه ی « FC Energetik(Reserves)» را انتخاب می کنیم.

۸۲ – ۱-۶۰Min. Total Goals

این آپشن دارای ۴ گزینه می باشد که آنها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «Over (2.5)» به این معناست که اگر بازی در ۶۰ دقیقه ی آغازین مسابقه ۳ گل و بیشتر داشته باشد برنده شرط بندی خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده می شویم .
 • گزینه ی «Under (2.5)» به این معناست که اگر بازی در ۶۰ دقیقه ی آغازین مسابقه ۲ گل و کمتر داشته باشد برنده می شویم و در غیر اینصورت بازنده می شویم.
 • گزینه ی «Over (2)» به این معناست که اگر ۳ گل و بیشتر در ۶۰ دقیقه ی آغازین مسابقه زده شود برنده خواهیم بود. اگر ۲ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت بازنده خواهیم بود.
 • گزینه ی «Under (2)» به این معناست که اگر ۳ گل و بیشتر در در ۶۰ دقیقه ی آغازین مسابقه زده شود بازنده خواهیم بود. اگر ۲ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت برنده خواهیم بود.

۸۳ – ۱-۶۰Min FC Slutsk (Reserves) Total Goals

این آپشن دارای ۴ گزینه می باشد که آنها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «Over (1.5)» به این معناست که اگر بازی در ۶۰ دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Slutsk دو گل و بیشتر داشته باشد برنده ی شرط بندی خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده می شویم .
 • گزینه ی «Under (1.5)» به این معناست که اگر بازی در ۶۰ دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Slutsk یک گل و کمتر داشته باشد برنده می شویم و در غیر اینصورت بازنده می شویم.
 • گزینه ی «Over (1)» به این معناست که اگر ۲ گل و بیشتر در ۶۰ دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Slutsk زده شود برنده خواهیم بود. اگر ۱ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت بازنده خواهیم بود.
 • گزینه ی «Under (1)» به این معناست که اگر ۲ گل و بیشتر در ۶۰ دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Slutsk زده شود بازنده خواهیم بود. اگر ۱ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت برنده خواهیم بود.

۸۴ – ۱-۶۰Min. FC Enegetik-BGU (Reserves) Total Goals

این آپشن دارای ۴ گزینه می باشد که آنها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «Over (0.5)» به این معناست که بازی در ۶۰ دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Enegetik گل خواهد داشت.
 • گزینه ی «Under (05)» به این معناست که بازی در ۶۰ دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Enegetik گل نخواهد داشت.
 • گزینه ی «Over (1)» به این معناست که اگر ۲ گل و بیشتر در ۶۰ دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Enegetik زده شود برنده خواهیم بود. اگر ۱ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت بازنده خواهیم بود.
 • گزینه ی «Under (1)» به این معناست که اگر ۲ گل و بیشتر در در ۶۰ دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Enegetik زده شود بازنده خواهیم بود. اگر ۱ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت برنده خواهیم بود.

۸۵ – ۱-۶۰Min. Both Teams to Score

در این گزینه از ما پرسیده شده است که در ۶۰ دقیقه ی ابتدای مسابقه هر دو تیم گل می زنند یا خیر.

اگر از نظر ما در ۶۰ دقیقه ی ابتدای مسابقه هر دو تیم گل می زنند گزینه ی «yes» را انتخاب می کنیم در غیر اینصورت گزینه ی «no» را انتخاب می کنیم.

۸۶ – ۱-۷۵Min Winner

در این گزینه از ما خواسته شده است تا برنده ی دقیقه ۱ تا ۷۵ را مشخص کنیم.

 • در صورتیکه از نظر ما تیم Energetik برنده ی دقیقه ۱ تا ۷۵ می شود گزینه ی « FC Energetik(Reserves)» را انتخاب می کنیم.
 • در صورتیکه از نظر ما تیم Slutsk برنده ی دقیقه ۱ تا ۷۵ می شود گزینه ی «FC Slutsk(Reserves)» را انتخاب می کنیم.
 • و در صورتیکه از نظر ما دقیقه ۱ تا ۷۵ مساوی می شود گزینه ی «x» را انتخاب می کنیم.

۸۷ – ۱-۷۵Min. Goals Handicap

در این گزینه مساوی فسخ شرط تیم ها از دقیقه ۱ تا ۷۵ از ما پرسیده شده است.

 • در صورتیکه نظر ما بر روی گزینه ی هندیکپ -۱ تیم Slutsk از دقیقه ی ۱ تا ۷۵ می باشد گزینه ی «FC Slutsk(Reserves)» را انتخاب می کنیم.
 • در صورتیکه نظر ما بر روی گزینه ی هندیکپ -۱ تیم Energetik از دقیقه ی ۱ تا ۷۵ می باشد گزینه ی « FC Energetik(Reserves)» را انتخاب می کنیم.

۸۸ – ۱-۷۵Min. Total Goals

این آپشن دارای ۴ گزینه می باشد که آنها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «Over (2.5)» به این معناست که اگر بازی در ۷۵ دقیقه ی آغازین مسابقه ۳ گل و بیشتر داشته باشد برنده شرط بندی خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده می شویم .
 • گزینه ی «Under (2.5)» به این معناست که اگر بازی در ۷۵ دقیقه ی آغازین مسابقه ۲ گل و کمتر داشته باشد برنده می شویم و در غیر اینصورت بازنده می شویم.
 • گزینه ی «Over (3)» به این معناست که اگر ۴ گل و بیشتر در ۷۵ دقیقه ی آغازین مسابقه زده شود برنده خواهیم بود. اگر ۳ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت بازنده خواهیم بود.
 • گزینه ی «Under (3)» به این معناست که اگر ۴ گل و بیشتر در ۷۵ دقیقه ی آغازین مسابقه زده شود بازنده خواهیم بود. اگر ۳ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت برنده خواهیم بود.

۸۹ – ۱-۷۵Min. FC Slutsk Total goals

این آپشن دارای ۴ گزینه می باشد که آنها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «Over (1.5)» به این معناست که اگر بازی در ۷۵ دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Slutsk دو گل و بیشتر داشته باشد برنده ی شرط بندی خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده می شویم .
 • گزینه ی «Under (1.5)» به این معناست که اگر بازی در ۷۵دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Slutsk یک گل و کمتر داشته باشد برنده می شویم و در غیر اینصورت بازنده می شویم.
 • گزینه ی «Over (2)» به این معناست که اگر ۳ گل و بیشتر در ۷۵ دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Slutsk زده شود برنده خواهیم بود. اگر ۲ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت بازنده خواهیم بود.
 • گزینه ی «Under (2)» به این معناست که اگر ۳ گل و بیشتر در ۷۵دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Slutsk زده شود بازنده خواهیم بود. اگر ۲ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت برنده خواهیم بود.

۹۰ – ۱-۷۵Min. FC Enegetik-BGU Total Goals

این آپشن دارای ۴ گزینه می باشد که آنها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «Over (0.5)» به این معناست که بازی در ۷۵ دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Enegetik گل خواهد داشت.
 • گزینه ی «Under (05)» به این معناست که بازی در ۷۵ دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Enegetik گل نخواهد داشت.
 • گزینه ی «Over (1)» به این معناست که اگر ۲ گل و بیشتر در ۷۵ دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Enegetik زده شود برنده خواهیم بود. اگر ۱ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت بازنده خواهیم بود.
 • گزینه ی «Under (1)» به این معناست که اگر ۲ گل و بیشتر در در ۷۵ دقیقه ی آغازین مسابقه توسط تیم Enegetik زده شود بازنده خواهیم بود. اگر ۱ گل زده شود شرط برگشت خورده و در غیراینصورت برنده خواهیم بود.

۹۱ – ۱-۷۵Min. Both Teams to score

این آپشن از ما خواسته است تا تعیین کنیم هر دو تیم از اول تا دقیقه ی ۷۵ بازی گل میزنند یا خیر.

 • اگر انتخاب ما این است که هر دو تیم از اول بازی تا دقیقه ی ۷۵ بازی گل میزنند گزینه ی «Yes» را انتخاب می کنیم.
 • اگر انتخاب ما این است که هر دو تیم از اول بازی تا دقیقه ی ۷۵ بازی گل نمیزنند گزینه ی «No» را انتخاب میکنیم.

۹۲ – Double Chance Combo

این آپشن ترکیبی از گزینه های شانس دو برابر و مجموع را به ما ارائه کرده است.

در این آپشن ۲۷ گزینه آورده شده است که ما برای مثال دو مورد از آن ها را برای شما شرح خواهیم داد.

 • گزینه ی «FC Slutsk (Reserves) will win or draw and there will be 3 goals or more» به این معناست که تیم Slutsk بازی را ببرد یا مساوی کند و بازی ۳ گل یا بیشتر داشته باشد.
 • گزینه ی «FC Slutsk (Reserves) or FC Energetik-BGU (Reserves) will win and there will «be 4goals or more به این معناست که تیم Slutsk یا تیم Energetik بازی را ببرند و بازی ۴ گل یا بیشتر داشته باشد.

۹۳ – Both Teams To Score And Total Goals 2.5

در این آپشن از ما خواسته شده است که آیا هر دو تیم گل می زنند و مجموع گل بازی بالای ۲.۵ خواهد بود یا خیر

 • گزینه ی « Yes and Over 2.5 » به این معناست که هر دو تیم گل می زنند و مجموع گل بازی بالای ۲.۵ خواهد بود .
 • « No and Over 2.5 » به این معناست که هر دو تیم گل نمی زنند و مجموع گل بازی بالای ۲.۵ خواهد بود .
 • « Yes and Under 2.5 » به این معناست که هر دو تیم گل می زنند و مجموع گل بازی پایین ۲.۵ خواهد بود .
 • « No and Under 2.5 » به این معناست که هر دو تیم گل نمی زنند و مجموع گل بازی پایین ۲.۵ خواهد بود .

۹۴ – Both Teams To Score And Total Goals 3.5

در این آپشن از ما خواسته شده است که آیا هر دو تیم گل می زنند و مجموع گل بازی بالای ۳.۵ خواهد بود یا خیر

 • گزینه ی « Yes and Over 3.5 » به این معناست که هر دو تیم گل می زنند و مجموع گل بازی بالای ۳.۵ خواهد بود .
 • « No and Over 3.5 » به این معناست که هر دو تیم گل نمی زنند و مجموع گل بازی بالای ۳.۵ خواهد بود .
 • « Yes and Under 3.5 » به این معناست که هر دو تیم گل می زنند و مجموع گل بازی پایین ۳.۵ خواهد بود .
 • « No and Under 3.5 » به این معناست که هر دو تیم گل نمی زنند و مجموع گل بازی پایین ۳.۵ خواهد بود .

۹۵ – Both Teams To Score In Both Halves

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم که هر دو تیم در طول تمام مسابقه گل می زنند یا نه

 • اگر از نظر ما هر دو تیم گل می زنند گزینه ی «بله» را انتخاب می کنیم.
 • و اگر از نظر ما هر دو تیم گل نمی زنند گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

۹۶ – First Team To Score And Match Result

در این آپشن از ما پرسیده شده که اولین تیمی که گل می زند کدام تیم است و نتیجه ی مسابقه چه خواهد بود.

 • گزینه ی « FC Slutsk (Reserves) and FC Slutsk (Reserves) » به این معناست که اولین تیمی که گل می زند تیم Slutsk بوده و نتیجه ی مسابقه به نفع تیم Slutsk رقم میخورد.
 • گزینه ی « FC Slutsk (Reserves) and FC Energetik-BGU (Reserves) » به این معناست که اولین تیمی که گل می زند تیم Slutsk بوده و نتیجه ی مسابقه به نفع تیم Energetik رقم میخورد.
 • گزینه ی « FC Energetik-BGU (Reserves) and Draw » به این معناست که اولین تیمی که گل می زند تیم Energetik بوده و نتیجه ی مسابقه مساوی می شود.
 • گزینه ی « FC Slutsk (Reserves) and Draw » به این معناست که اولین تیمی که گل می زند تیم Energetik بوده و نتیجه ی مسابقه مساوی می شود.
 • گزینه ی « FC Energetik-BGU (Reserves) and FC Slutsk (Reserves) » به این معناست که اولین تیمی که گل می زند تیم Energetik بوده و نتیجه ی مسابقه به نفع تیم Slutsk رقم میخورد.
 • گزینه ی « FC Energetik-BGU (Reserves) and FC Energetik-BGU (Reserves) » به این معناست که اولین تیمی که گل می زند تیم Energetik بوده و نتیجه ی مسابقه به نفع تیم Energetik رقم میخورد.
 • گزینه ی « No Goal » به این معناست که بازی گلی نخواهد داشت.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال