اینکه یک تیم بزرگ باشد تضمین آن نیست که حتماً در همه بازیهایش برنده شود و ممکن است حتی در مقابل ضعیف ترین تیم ها هم متوقف شود.


تیم های بزرگ غالباً بازیهایشان را در مقابل تیم های کوچک می‌برند اما در بعضی از بازیهایشان برخلاف جریان بازی گل می‌خورند و بازیشان با تساوی با پایان می‌رسد. در چنین شرایطی و با توجه به اینکه احتمال مساوی آنها هم مقابل تیم های کوچک وجود دارد ( احتمال باخت آنها هم هست اما بسیار بسیار کم میباشد) منطقی تر این است که احتمال مساوی را هم در نظر گرفته و گزینه ی «برد یا مساوی» یا «مساوی فسخ شرط» تیم های بزرگ را انتخاب کنیم.

اما با توجه به اینکه احتمال برد آنها از مساویشان بیشتر بوده و نیز ضریب مساوی فسخ شرط از «برد یا مساوی»بیشتر است، بهتر است گزینه ی مساوی فسخ شرط را انتخاب کنیم ( اگر به همان میزان که به بردن یک تیم شانس می‌دهید به مساوی آن نیز شانس بدهید بهتر است گزینه ی «برد با مساوی» را انتخاب کنیم)


مثلاً در بازی اوایل فضل استقلال فولاد با توجه به اینکه استقلال تیم بزرگی بوده و در خانه ی خود نیز بازی می‌کرد، احتمال برد استقلال زیاد بود اما برخلاف جریان بازی در دقیقه ی آخر بازی گل مساوی را دریافت کرد و تمام کسانی که برد استقلال را برنده انتخاب کرده بودند شرطشان را باختند حال آنکه آنهایی که از گزینه ی «مساوی فسخ شرط» استفاده کرده بودند اصل پولشان به آنها بازگشت داده شد.


پس در شرط بندی سعی کنید از روش های اینچنینی که هم احتمال برنده شدنتان زیاد بوده هم احتمال باختن پولتان بسیار کم میباشد استفاده نمایید(حتی اگر سود این روش ها کم باشد) تا در یک روال موفقیت آمیز قرار گرفته و رفته رفته به سودهای کلان از شرط بندی دست یابید.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال