همانطور که قبلاً نیز گفتیم فوتبال یک رشته ی بسیار بسیار سخت برای پیش بینی می باشد که خبره ترین افراد را نیز در این امر با مشکلات فراوان مواجه می‌نماید.
اما چیزی که باعث می‌شود احتمال پیروزیتان در شرط بندی افزایش پیدا کند تحلیل درست جریان بازی می باشد.
اگر شما بتوانید جریان بازی را به درستی تشخیص دهید عملاً نیمی از راه پیش بینی صحیح را پیموده اید (و نیم دیگر آن را جزئیات دیگر موجود در فوتبال تعیین می‌کنند).


مثلاً فرض کنید دو تیم بزرگ و فوق تدافعی در مقابل هم قرار گرفته اند و بازی در زمین یکی از آن دو برگزار می‌شود.
خب با توجه به سبک بازی دو تیم، می‌شود اینگونه جریان بازی را حدس زد که یک بازی کسل کننده و پر از خطا خواهد بود که توپ بیشتر در وسط زمین جریان داشته و برتری اندکی با تیم میزبان خواهد بود.
بنابراین با این تحلیل می‌توان نتیجه گرفت یا بازی مساوی می‌شود یا تیم میزبان برنده ی بازی خواهد بود.
پس منطقی ترین حالت ممکن این است که گزینه ی برد با مساوی تیم میزبان (یا مساوی فسخ شرط تیم میزبان) را انتخاب نمایید. همچنین برای اینگونه بازی ها می توانید از گزینه ی «مجموع گل دو تیم کمتر از ۲.۵» نیز بهره ببرید.


یا مثلاً یک تیم بسیار بزرگ با مالکیت توپ بالا مثل بارسلونا در مقابل یک تیم فوق العاده تدافعی قرار بگیرد که در این صورت می‌توان درصد مالکیت عجیب و غریب بارسلونا ( مثلا ۸۲ به ۱۸) را پیش بینی نموده که بازی در اکثر اوقات در یک سوم دفاعی تیم کوچکتر جریان داشته و احتمال اینکه هر آن بارسا به گل برسد وجود دارد.
اما با توجه به اینکه آن تیم کوچک علیرغم قدرت کلی پایینش، در دفاع عملکرد خوبی دارد ممکن است با یک دفاع اتوبوسی بتواند بارسلونا را متوقف کند در نتیجه از گزینه ی برد خالی بارسا صرف نظر کرده و گزینه ی برد یا مساوی بارسا ( مساوی فسخ شرط بارسا) استفاده می نماییم.
پس قبل از بستن شرط هایتان سعی کنید روند بازی را تحلیل نموده تا با استفاده از آن بتوانید نتیجه ای نزدیک به واقعیت را پیش بینی کنید.

معتبرترین سایت های پیش بینی فوتبال