پس از ورود به سایت های مختلف شرط بندی متوجه گزینه ها و آپشن های فراوان شرط بندی می شوید. اگر بخواهید یک شرط موفق داشته باشید نیاز دارید تا با تمام آپشن های شرط بندی آشنا باشید . به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا در چندین مطلب هریک از آپشن های شرط بندی را به صورت جداگانه برای شما شرح دهیم . تا بتوانید با خیالی راحت از آپشن های فراوان شرط بندی استفاده کنید.

آموزش آپشن «کلین شیت میزبان (میزبان گل نمی خورد)» در سایت آر ایکس بت

  • نام آپشن: کلین شیت میزبان (میزبان گل نمیخورد)
کلین شیت میزبان

در این آپشن از ما خواسته شده تا تعیین کنیم میزبان کلین شیت می کند یا خیر .

اگر انتخاب ما این است که میزبان کلین شیت می کند (گل نمی خورد) گزینه ی «بلی» را انتخاب می کنیم.

و اگر انتخاب ما این است که میزبانکلین شیت نمی کند(گل می خورد) گزینه ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

کاربرد آپشن «کلین شیت میزبان (میزبان گل نمی خورد)»

این آپشن معمولاً زمان هایی به کار می رود که تیم میزبان دارای دفاع بسیار قدرتمندی می باشد و یا تیم میزبان از تیم مهمان قوی تر بوده و احتمال اینکه تیم مهمان بتواند دروازه ی میزبان را باز کند بسیار کم می باشد.

بالاترین ضرایب پیش بینی فوتبال در سایت RXBET