در سایت های شرط بندی گزینه ها و آپشن های فراوانی برای هر بازی در نظر گرفته می شود . بسیاری از افراد با این گزینه ها و مکان استفاده از آنها آشنا نیستند .به همین دلیل بسیاری از گزینه های مناسب در بازی ها را از دست داده و معمولاً بر روی ساده ترین آپشن ها مانند برد یا باخت یک تیم شرط بندی می کنند. بنابراین تصمیم گرفتیم تا در چندین پست مختلف هر یک از آپشن های شرط بندی را برای شما شرح دهیم تا بتوانید در شرط بندی های از دامنه ی وسیع تری از گزینه های شرط بندی استفاده کنید.

آموزش آپشن «بیشترین گل زده شده در کدام نیمه می باشد» در سایت آر ایکس بت

  • نام آپشن: بیشترین گل زده شده در کدام نیمه می باشد
بیشترین گل زده شده در کدام نیمه می باشد

در این آپشن از ما خواسته شده است تا تعیین کنیم در کدام نیمه گل بیشتری زده می شود

  • اگر از نظر ما نیمه ی اول تعداد گل بیشتری داشته باشد گزینه ی «نیمه ی اول» را انتخاب می کنیم.
  • اگر از نظر ما نیمه ی دوم تعداد گل بیشتری داشته باشد گزینه ی «نیمه ی دوم» را انتخاب می کنیم.
  • و اگر از نظر ما بازی در هر دو نیمه تعداد گل مساوی داشته باشد گزینه ی «مساوی» را انتخاب می کنیم. توجه داشته باشید که اگر بازی به تساوی بدون گل ختم شود در صورت انتخاب این گزینه برنده ی شرط خود خواهیم بود.

کاربرد آپشن «بیشترین گل زده شده در کدام نیمه می باشد»

این آپشن معمولاً در پیش بینی لایو (زنده) می تواند مورد استفاده قرار گیرد. زمانیکه یک نیمه از بازی را دیده ایم می تواند بهترین زمان برای انتخاب یک گزینه از این آپشن باشد. با دیدن نیمه ی اول بازی و یک تحلیل درست از این نیمه می توان به خوبی تشخیص داد که در نیمه ی دوم تعداد گل کمتری خواهد داشت یا تعداد گل بیشتر. مثلاً در برخی از بازی ها که تیم های بزرگ تیم های کوچک را در نیمه ی اول گل باران می کنند در نیمه ی دوم بیشتر سعی در کنترل بازی داشته و معمولاً نیمه های دوم کمتری را در این گونه بازی ها شاهد هستیم.

بالاترین ضرایب پیش بینی فوتبال در سایت RXBET